Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Ankiety do pobrania

1.  Tylko dla pacjentek oddziału położniczego    

2.  Dla pacjentów pozostałych oddziałów          

3.  Dla pacjentów Ambulatoryjnej Opieki           Specjalistycznej (AOS) i Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
Aby wypełnić odpowiednią ankietę, należy pobrać ją, zapisać na dysku komputera, poprawnie wypełnić oraz odesłać na nasz adres e-mail:

osk_katowice@op.pl


GALERIARejestracja Poradni Okulistycznej

Uprzejmie informujemy, że telefoniczna rejestracja do poradni okulistycznej odbywa się w godzinach od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu:
32 605 35 83.


Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Informujemy, że tomografię komputerową i rezonans magnetyczny wykonuje firma HELIMED, z siedzibą w budynku Okręgowago Szpitala Kolejowego w Katowicach, ul. Panewnicka 65.

Rejestracja i informacja:
32 355 95 20

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00

Dla celów szpitalnych pracownia czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Certyfikat ISO 9001:2008

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z satysfakcją informuje o uzyskaniu z dniem 18 lipca 2014 r. certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Certyfikat obejmuje świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych.
Z przyjemnością informujemy , iż Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach -s.p.z.o.z. w dniu 8 czerwca 2015 roku przeszedł pomyślnie ponowy audyt.Audyt potwierdził zgodność funkcjonowania Szpitala z wymaganiami normy ISO 9001-2008.

Certyfikat ISO (PDF)

Polityka jakości (PDF)

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej

Oddział Ginekologii Onkologicznej,
Ogólnej i Położnictwa


Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia D
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OTC 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: osk_katowice@op.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio