Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Dyrekcja

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak

Sekretariat Dyrekcji


tel. 32 605 35 00
fax: 32 605 35 08
e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

PUNKT INFORMACYJNY

tel. 32 605 35 55

Administracja

Naczelna pielęgniarka

Jolanta Prusek
tel. 32 605 35 13

Specjalista ds. mikrobiologii

Elżbieta Rycman
tel. 32 605 35 54

Specjalista ds. higieny i epidemiologii, Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

Dorota Paruzel
tel. 32 605 35 54

p.o.Główna księgowa

Justyna Bomba
tel. 32 605 35 14

Dział Kadr i Płac

p.o. kierownika: Zofia Chmiel-Słania
tel. 32 605 35 17

Specjalista ds. BHP

Artur Rybak
tel. 32 605 35 27

Dział Organizacji i Statystyki

Iwona Cuber
tel. 32 605 35 19
tel. 32 605 35 15

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22
tel. 32 605 35 21

Dział Techniczny

Kierownik Elżbieta Tarka
tel. 32 605 35 23

Dział Informatyki

tel. 32 605 35 12

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio