Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Dyrekcja

p.o. Dyrektora

Janusz Orman

Sekretariat Dyrekcji

Agnieszka Wierzba
tel. 32 605 35 00
fax: 32 605 35 08
e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

PUNKT INFORMACYJNY

tel. 32 605 35 55

Administracja

Naczelna pielęgniarka

Jolanta Prusek
tel. 32 605 35 13

Specjalista ds. mikrobiologii

Elżbieta Rycman
tel. 32 605 35 54

Specjalista ds. higieny i epidemiologii

Dorota Paruzel
tel. 32 605 35 54

Główna księgowa

Bożena Mol
tel. 32 605 35 20

Dział kadr i płac

p.o. Kierownika Zofia Chmiel-Słania
tel. 32 605 35 16
tel. 32 605 35 17

Specjalista ds. BHP

Marek Mika
tel. 32 605 35 12

Dział Organizacyjno - Prawny

Kierownik Dorota Gebauer
tel. 32 605 35 19
tel. 32 605 35 15

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22
tel. 32 605 35 21

Dział Techniczny

Kierownik Elżbieta Tarka
tel. 32 605 35 23

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologii Onkologicznej,
Ogólnej i Położnictwa


Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcz±t
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki ¶rodowiskowej
Gabinet położnej ¶rodowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OTC 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narz±du wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidz±cych: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

S±d Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio