Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Dział Anestezjologii

Dział Anestezjologii zapewnia usługi anestezjologiczne dla pacjentów wszystkich oddziałów i pracowni szpitala:
Stanowiska anestezjologiczne: 8
Ilość znieczuleń rocznie: ok. 3000

Personel

3 specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
1 lekarz w trakcie specjalizacji
10 pielęgniarek po odbyciu kursu podstawowego z zakresu anestezjologii, w tym:
2 specjalistki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece,
2 z tytułem magistra,
4 z tytułem licencjata pielęgniarstwa.

Działalność

 1. wykonywanie różnorodnych znieczuleń u pacjentów oddziałów zabiegowych
 2. ocena przedoperacyjna pacjenta z określeniem ryzyka znieczulenia
  oraz przygotowanie do znieczulenia
  znieczulenie metodą najbardziej korzystną dla chorego
  nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
 3. znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych u wszystkich pacjentów (w tym również ambulatoryjnych), którzy wymagają znieczulenia ogólnego, analgosedacji lub sedacji
 4. znieczulenia do porodu
 5. wstępna kwalifikacja z oceną ogólnego stanu zdrowia
  przygotowanie pacjentek
  prowadzenie znieczulenia
 6. czynności resuscytacyjne u pacjentów w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala
 7. konsultacje pacjentów w stanie ciężkim na terenie całego szpitala i interwencje doraźne
 8. terapia przeciwbólowa u pacjentów oddziałów zabiegowych i w miarę potrzeby innych oddziałów szpitala
 9. zakładanie wkłuć do dużych naczyń żylnych na terenie całego szpitala
 10. szkolenie podyplomowe lekarzy w ramach stażu podyplomowego i pielęgniarek odbywających praktyki w trakcie studiów pielęgniarskich.

Kontakt

Kierownik działu:
dr n. med. Bożena Szymańska
32 605 36 14
Z-ca kierownika działu:
lek. Agnieszka Sepczyńska
Dyżurka lekarska:
32 605 36 25
Asystenci:
lek. Maria Borkowska
lek. Michał Izak
Dyżurka pielęgniarska:
32 605 36 15
Pielęgniarka koordynująca
mgr piel. Jolanta Sałata:
32 605 36 19
Personel pielęgniarski:
mgr Joanna Sichma
specjalista lic. Gabriela Janicka
lic. Beata Cieœlik
lic. Asanet Giermek
lic. Jadwiga Krzyż
piel. anest. Renata Kubaczka
piel. anest. Iwona Łyczak
piel. anest. Grażyna Skowronek
piel. anest. Grażyna Tymczak

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio