O NAS


Śląska Fundacja Wspierania Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej powstała w październiku 2012 roku.
Fundatorami są dr n.med. Michał Dyaczyński oraz dr n.med. Grzegorz Kowalski.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy medycznej oraz umiejętności w zakresie leczenia otyłości, w szczególności poprzez stosowanie chirurgii metabolicznej oraz wspieranie rozwoju wiedzy medycznej oraz umiejętności w zakresie chirurgii laparoskopowej i bariatrycznej.

Nakłady finansowe przeznaczane z Narodowego Funduszu Zdrowia na ten cel pokrywają jedynie część faktycznych kosztów, dlatego dzięki pomocy osób życzliwych i ofiarowane przez Nich wsparcie finansowe, będziemy mogli zapewnić kompleksowe leczenie i pomoc pacjentom.dr n.med. Michał Dyaczyński dr  n. med. Michał Dyaczyński
Prezes fundacji. Specjalista chirurgii ogólnej

         W 1995 r. ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1998 r. uzyskał z wyróżnieniem I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. W 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej, tytuł pracy "Wpływ immunosupresji FK506 na zaburzenia metaboliczne wątroby szczura wywołane jej niedokrwieniem i reperfuzją". Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab.n.med. Stanisław Kuśmierski. Recenzentami byli prof. dr hab.n.med. Wojciech Witkiewicz oraz prof. nadzw. ŚUM dr hab.n.med. Janusz Konecki. W 2005 uzyskał z wyróżnieniem II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katedrze i Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Katedrze i Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Od 2010 pracuje w Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej (CMR) w Bielsku - Białej oraz w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach na Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Członkowstwo: Autor oraz współautor 10 publikacji krajowych i zagranicznych, jak również ponad 50 doniesień zjazdowych na konferencjach medycznych z zakresu chirurgii ogólnej, w tym m.in.: "Is serum protein electrophoresis useful in separating th "high risk group" in patients with colonic polyps", "Insulinoma exclusively localized during intraoperative ultrasonography", "Chronic anal fissure - conservative or surgical treatment ?" i innych Kierownik naukowy warsztatów dla lekarzy - "Chirurgia Laparoskopowa Przewodu Pokarmowego", Kraków 12-13 kwietnia 2012. Uczestnik Senackiej Komisji Zdrowia ds. chirurgii metabolicznej i bariatrycznej (luty 2013). Wykonuje zabiegi z zakresu pełnoprofilowej chirurgii ogólnej, bariatrycznej (leczenia otyłości), naczyniowej oraz dermatochirurgii.


dr  n. med. Grzegorz Kowalski dr  n. med. Grzegorz Kowalski
Specjalista chirurgii ogólnej

         Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1994 r., a następnie rozpoczął pracę jako asystent na oddziale chirurgicznym w Szpitalu im. dr. W. Styczyńskiego w Chorzowie. Od 2002 r. pracował jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2008 r. Od  stycznia 2001 r. pełni obowiązki biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Katowicach. W latach 2008-2012 kierował Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach. W  2008 r. w Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy : Bezpośrednie i odległe wyniki operacyjnego leczenia chorych z rakiem przytarczyc (rozprawa wyróżniona) Promotor: dr hab. Jacek Gawrychowski Recenzenci: prof.dr hab.Krystyna Żwirska-Korczala oraz prof. dr hab. Stanisław Cichon (CM UJ Kraków ). Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, biorąc udział  w pracach Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej,  oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i wystąpień naukowych, jak też rozdziału w monografii – "Rak Przytarczyc, Chirurgia Endokrynologiczna"  pod red. S. Cichoń , L. Pomorski. Jest znanym i cenionym specjalistą z zakresu chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej. Jego umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty  krajowe i zagraniczne – Europejskiego Instytutu Telechirurgii  EITS w Strasburgu,  Aesculap Akademie w Tuttlingen, Imelda Hospital Bonheiden Belgia, Ethicon ENDO-SURGERY Inc., Covidien Tyco Healthcare European Training Centre, Elancourt, Francja, Department of General − Vascular and Pediatric Surgery AZ Sint-Jan Hospital Brugge – Oostende AV, Kreussler−Pharma. Jako pierwszy na Śląsku wykonał operację pęcherzyka żółciowego i przepukliny pachwinowej metodą jednoportową SILS. Posiada umiejętności i certyfikaty z zakresu USG oraz USG Doppler. Jako kierownik oddziału chirurgii wprowadził i nadal rozwija procedury z zakresu chirurgii metabolicznej i bariatrycznej. Od wielu lat zajmuje się chirurgią onkologiczną i endokrynologiczną.Śląska Fundacja Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej

Katowice-Ligota e-mail: slaskafundacja@onet.pl Konta bankowe:
40-760 Katowice dr n.med. Michał Dyaczyński +48 723070800 PLN 52 1560 0013 2315 9808 8000 0001
  dr n.med. Grzegorz Kowalski +48 604453848 EUR 25 1560 0013 2315 9808 8000 0002