DZIAŁALNOŚĆ


Śląska Fundacja Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej działa w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej przy Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc pacjentom zmagającym się z otyłością, problemami metabolicznymi oraz propagowanie i rozwój laparoskopowych (małoinwazyjnych) technik operacyjnych.

Fundacja realizuje swój cel poprzez: W roku 2013 priorytetowym celem fundacji jest pomoc w zakresie finansowania zakupu aparatury medycznej oraz tworzenia i wyposażenia nowoczesnego Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.
Śląska Fundacja Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej

Katowice-Ligota e-mail: slaskafundacja@onet.pl Konta bankowe:
40-760 Katowice dr n.med. Michał Dyaczyński +48 723070800 PLN 52 1560 0013 2315 9808 8000 0001
  dr n.med. Grzegorz Kowalski +48 604453848 EUR 25 1560 0013 2315 9808 8000 0002