LIST OTWARTY


Szanowni Państwo !

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspomożenie finansowe (lub rzeczowe) Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej, działającej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Chirurgii Laparoskopowej, Metabolicznej i Bariatrycznej przy Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – Ligocie.

      Priorytetowe cele naszej fundacji na rok 2013 obejmują doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w sprzęt i instrumentarium medyczne.

      W chwili obecnej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, jak większość szpitali publicznych, boryka się z trudnościami finansowymi, które utrudniają prowadzenie bieżącej działalności. Lekarze i pacjenci korzystają z wyeksploatowanego sprzętu i instrumentarium medycznego. Pomimo tego jednostka specjalizuje się w zaawansowanych operacjach laparoskopowych tj. pełnoprofilowej chirurgii gastroenterologicznej i onkologicznej (przełyk, żołądek, chirurgia jelita cienkiego i grubego) jak również operacjach chorych z zaawansowaną otyłością, dla których operacja jest jedyną szansą na normalne życie i powrót do pracy.

      Pododdział Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej powstał dzięki aktywnemu wsparciu i zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Dyrektora Szpitala Pana mgr inż. Włodzimierza Charchuły oraz lekarzy placówki. Aktualnie prowadzone są prace remontowe i adaptacyjne, jak również kompletowane jest wyposażenie oraz instrumentarium medyczne. Powstanie pododdziału to również odpowiedź na swego rodzaju „reglamentację” niektórych procedur medycznych (laparoskopowych i bariatrycznych) dla szerszego kręgu pacjentów, w szczególności tych gorzej sytuowanych.

      Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia pokrywają jedynie część faktycznych kosztów, dlatego każde wsparcie finansowe lub rzeczowe jest dla nas niezwykle cenne. Państwa pomoc dla naszej Fundacji przyczyni się do rozwoju programu leczenia chorych otyłych z zespołem metabolicznym, jak również ułatwi dostęp większej ilości pacjentów do nowoczesnych i zaawansowanych operacji laparoskopowych.

      Z góry serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie i pomoc. Jeżeli zechcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje nt. działalności naszej fundacji lub ewentualnej współpracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Michał Dyaczyński

Prezes Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju
Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej
Śląska Fundacja Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej

Katowice-Ligota e-mail: slaskafundacja@onet.pl Konta bankowe:
40-760 Katowice dr n.med. Michał Dyaczyński +48 723070800 PLN 52 1560 0013 2315 9808 8000 0001
  dr n.med. Grzegorz Kowalski +48 604453848 EUR 25 1560 0013 2315 9808 8000 0002