Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Okręgowy Szpital Kolejowy pilnie poszukuje lekarzy chętnych do współpracy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Poradnia Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
   Poniedziałek – 1430 do 1600
   Środa – 1430 do 1800

Rejestracja po telefonicznym ustaleniu terminu
tel. 32 605 35 35

Przyjęcia na podstawie skierowania do poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ.


Co należy wiedzieć...


Dokumenty do pobrania

Chirurgiczne leczenie otyłości i zespołów metabolicznych

W 1998 roku WHO uznało otyłość za epidemię XX wieku i nakazuje jej leczenie. Ciągle obserwuje się brak przekonania do operacji bariatrycznych (leczenie skrajnej otyłości olbrzymiej) nie tylko wśród chorych, ale również lekarzy. W rzeczywistości, wartość operacji bariatrycznej wyraża się poprawą jakości życia oraz istotnym wydłużeniem życia chorych operowanych, wraz z ustępowaniem otyłości i chorób oraz patologii zwykle towarzyszących otyłości. Warto również zauważyć, że na podstawie Polskich Rekomendacji w Zakresie Chirurgii Bariatrycznej, Europejskich Wytycznych Postępowania w Otyłości Dorosłych oraz uzgodnień Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej (ASBS) chory, który spełnia kryteria przedstawione na stronie obok winien zostać poinformowany o możliwości leczenia operacyjnego. Oczywiście nadal podstawową metodą leczenia otyłości jest leczenie zachowawcze, ale jej skuteczność oceniana jest na ok. 5% (odległe wyniki leczenia zachowawczego otyłości) co w porównaniu z wynikami odległymi po wykonaniu operacji bariatrycznej (80% skuteczność) wydaje się mieć absolutnie decydujące znaczenie w skutecznym leczeniu otyłości.

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach jest jedną z niewielu placówek w kraju zajmującą się tym problemem.

Operacje z zakresu chirurgii metabolicznej i bariatrycznej

Leczenie otyłości metodami chirurgicznymi jest najbardziej skuteczną metodą leczenia skrajnej otyłości. Zapewnia ona znacznie większy i dłużej utrzymujący się spadek masy ciała niż leczenie zachowawcze obejmujące zmianę stylu życia oraz farmakoterapię. Po leczeniu chirurgicznym wraz ze spadkiem masy ciała dochodzi do poprawy jakości życia i ustąpienia lub znacznego złagodzenia przebiegu chorób towarzyszących otyłości, w tym objawów zespołu metabolicznego.

W całej Polsce tym trudnym, ale jakże ważnym problemem zdrowotnym zajmuje się raptem kilka ośrodków medycznych. Czas oczekiwania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na operację z zakresu chirurgii metabolicznej i bariatrycznej wynosi – w zależności od ośrodka – około trzech lat.

Zabiegi operacyjne w ramach chirurgii metabolicznej i bariatrycznej są refundowane przez NFZ.

Kryteria wstępnie kwalifikujące chorego do operacyjnego leczenia zespołu metabolicznego lub chirurgicznego leczenia otyłości.

Wartość BMI powyżej 35 i jednocześnie występują dodatkowa przynajmniej dwa
 objawy zespołu metabolicznego.
Wartość BMI powyżej 40, czyli otyłość występująca samodzielnie, z niczym nie skojarzona.
Wszystkie objawy zespołu metabolicznego (tzw. pełny zespół metaboliczny), tzn. występujące
 jednocześnie u tego samego osobnika z otyłością: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze,
 choroba przeciążeniowa (lub wieńcowa) serca, choroba zwyrodnieniowa lub przeciążeniowa stawów
 stłuszczenie wątroby, zespół bezdechów sennych, hipercholesterolemia.
Wartość BMI powyżej 35 i jednocześnie występuje jakaś dodatkowa choroba bezpośrednio
 zależna od otyłości. Bierze się pod uwagę niekoniecznie aktualną wagę, lecz największą
 osiągniętą przez chorego wagę w swym życiu.
Nieskuteczność leczenia zachowawczego, np. efekt jo-jo.
Chory powinien być pełnoletni – górna granica wieku nie jest sztywno określona
 (waha się ok. 60 roku życia jednak wszystko zależy od indywidualnego przypadku).
11262

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio