Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Okręgowy Szpital Kolejowy pilnie poszukuje lekarzy chętnych do współpracy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Poradnia Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
   Poniedziałek – 1430 do 1600
   Środa – 1430 do 1800

Rejestracja po telefonicznym ustaleniu terminu
tel. 32 605 35 35

Przyjęcia na podstawie skierowania do poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ.


Co należy wiedzieć...


Dokumenty do pobrania

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach- s.p.z.o.z

Jest placówką medyczną, dla której podmiotem tworzącym jest Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach. Skrócona nazwa Szpitala brzmi OSK. Siedzibą OSK jest miasto Katowice jednak obszar naszego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szpital może także świadczyć usługi medyczne na rzecz obywateli obcych państw na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podstawowym celem działania Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego oraz lecznictwa ambulatoryjnego i POZ oraz promocja zdrowia. OSK realizuje także zadania dydaktyczne na potrzeby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wnioski proszę składać w sekretariacie we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 12:00.


Informacja
Edukacja przedporodowa

Serdecznie zapraszamy PRZYSZŁYCH RODZICÓW na DARMOWE zajęcia z edukacji przedporodowej!!!!!!!
Ruszamy od 3 listopada godzina 17:00!!!!
Ilość miejsc ograniczona!!!! Plan zajęć w zakładce AKTYWNE MACIERZYŃSTWO!!!!Rzecznik ds. Pacjenta

Rzecznik ds. Pacjenta Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Elżbieta Rycman przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00
telefon: 32 605 35 54Zabiegi usunięcia zaćmy

Wszelkie informacje dotyczące zabiegów usunięcia zaćmy w naszym szpitalu, w szczególności ustalenia terminu, jego zmiany lub rezygnacji udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu:
32 605 35 18 oraz w piątki pod numerem: 32 605 35 83.


Rejestracja Poradni Okulistycznej

Uprzejmie informujemy, że telefoniczna rejestracja do poradni okulistycznej odbywa się w godzinach od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu:
32 605 35 83.


Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Informujemy, że tomografię komputerową i rezonans magnetyczny wykonuje firma HELIMED, z siedzibą w budynku Okręgowago Szpitala Kolejowego w Katowicach, ul. Panewnicka 65.

Rejestracja i informacja:
32 355 95 20

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00

Dla celów szpitalnych pracownia czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Certyfikat ISO 9001:2015

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z satysfakcją informuje o uzyskaniu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Certyfikat obejmuje świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych.
Z przyjemnością informujemy, iż Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach -s.p.z.o.z. przeszedł pomyślnie ponowy audyt. Audyt potwierdził zgodność funkcjonowania Szpitala z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat ISO (PDF)

Polityka jakości (PDF)
13117

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio