Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Izba Przyjęć

Misją Szpitala jest dążenie do tego, aby stać się nowoczesnym przedsiębiorstwem usługowym z humanitarnym przesłaniem. Realizując przyjętą misję stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług, respektowanie praw pacjenta oraz ciągłe kształcenie personelu medycznego. Izba Przyjęć jest komórką organizacyjną Szpitala. Pracuje w trybie ciągłym.  Składa się z:

- rejestracji,
- gabinetów lekarskich,
- gabinetu zabiegowego,
- sali obserwacji pacjenta.

Lokalizacja: wejście boczne budynku Szpitala, parter.

Telefon :32 60 53 501/544

Izba Przyjęć Szpitala  przyjmuje  pacjentów:
- zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego,
- przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
- zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Prowadzi przyjęcia do:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej,
- Oddziału Ginekologiczno — Położniczego,
- Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Oddziału Neurologicznego,
- Oddziału Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Do zadań Izby Przyjęć należy:
rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania z uprawnień zdrowotnych, zbadanie przez lekarza Izby Przyjęć, lub lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, prowadzenie listy pacjentów oczekujących.

PAMIĘTAJMY!!!

Udając się do Szpitala, należy ze sobą zabrać: skierowanie do Szpitala, dowód tożsamości (dowód osobisty), dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań), spis przyjmowanych leków, NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności).
Izba Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z spełnia warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacja udzielania świadczeń:
1. Lekarze specjaliści - zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia
2. Pielęgniarki - zapewniają całodobową opiekę pielęgniarskieą we wszystkie dni tygodnia

Kadra medyczna :
Koordynator Izby Przyjęć: lek. Janusz Oraman
Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć: lic. Katarzyna Grychtolik

Pielęgniarki/ Pielęgniarze :
mgr Robert Szczęśniak
lic. Bożena Kaczmarzyk
lic. Alicja Walasz
Halina Domańska
Anna Gołda
Wiesława Gurgul
Wierzba Renata
Elżbieta Skiba
Barbara Szwed
Marzena Tomaszczyk
Gabriela Węgrzyn
Ewa Żmija

Zadzwoń
do nas

32 605 35 01
32 605 35 44
32 605 35 45

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio