Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Izba Przyjęć

Misją Szpitala jest dążenie do tego, aby stać się nowoczesnym przedsiębiorstwem usługowym z humanitarnym przesłaniem. Realizując przyjętą misję stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług, respektowanie praw pacjenta oraz ciągłe kształcenie personelu medycznego. Izba Przyjęć jest komórką organizacyjną Szpitala. Pracuje w trybie ciągłym.  Składa się z:

- rejestracji,
- gabinetów lekarskich,
- gabinetu zabiegowego,
- sali obserwacji pacjenta.

Lokalizacja: wejście boczne budynku Szpitala, parter.

Telefon :32 60 53 501/544

Izba Przyjęć Szpitala  przyjmuje  pacjentów:
- zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego,
- przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
- zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Prowadzi przyjęcia do:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej,
- Oddziału Ginekologiczno — Położniczego,
- Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Oddziału Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Do zadań Izby Przyjęć należy:
rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania z uprawnień zdrowotnych, zbadanie przez lekarza Izby Przyjęć, lub lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, prowadzenie listy pacjentów oczekujących.

PAMIĘTAJMY!!!

Udając się do Szpitala, należy ze sobą zabrać: skierowanie do Szpitala, dowód tożsamości (dowód osobisty), dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań), spis przyjmowanych leków, NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności).
Izba Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z spełnia warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacja udzielania świadczeń:
1. Lekarze specjaliści - zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia
2. Pielęgniarki - zapewniają całodobową opiekę pielęgniarskieą we wszystkie dni tygodnia

Kadra medyczna :
Koordynator Izby Przyjęć: lek. Janusz Orman
Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć: lic. Katarzyna Grychtolik

Zadzwoń
do nas

32 605 35 01
32 605 35 44
32 605 35 45

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio