Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator:

dr n.med. Andrzej Grabarczyk

Z-ca Ordynatora,

lek. Janusz Pabian

Lekarze:

lek. Wiesław Szwed

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. specjalista Elżbieta Tochowicz

Personel pielęgniarski:

lic. Grażyna Cybis
lic. Magdalena Łukosz
lic.specjalista Ewa Szweda
Ewa Adamaszek
Gabriela Dytkowicz
Jolanta Gawłowicz
s.Barbara Jaworska
Ewa Piotrowska
Bożena Poręba
Anna Prażak
Dorota Romanek

Blok Operacyjny Chirurgiczny:

Pielęgniarka Koordynująca-lic. Krystyna Sołtysik
mgr Ewa Miarka-kontrakt
lic. Róża Cwynar
lic. Agnieszka Kaczorowska-Kozieł
lic. Katarzyna Wołoszyn
Dorota Albrewczyńska
Małgorzata Cygal
Krystyna Koćma

Działaność

Nasz oddział posiada wieloletnie doświadczenie w operacjach laparoskopowych, które wykonujemy od 1992 roku. Wykonujemy metodą laparoskopową operacje pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, beznapięciowe operacje przepuklin, operacje antyrefluksowe, laparoskopie diagnostyczne. Wykonujemy poza tym zabiegi z dziedziny chirurgii ogólnej w szerokim zakresie, starając się jednocześnie wprowadzać wszelkie nowoczesne techniki operacyjne. Dysponujemy również możliwością diagnostyki i wykonywania zabiegów endoskopowych.

Kontakt

Ordynator:
32 605 35 60
Dyżurka lekarska:
32 605 35 61
Pielęgniarka Oddziałowa:
32 605 35 63
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 64


prezentacja multimedialna


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio