Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik:

dr n.med. Andrzej Grabarczyk

Z-ca Kierownika,

lek. Janusz Pabian

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. specjalista Elżbieta Tochowicz

Blok Operacyjny Chirurgiczny:

Pielęgniarka Koordynująca- lic. Agnieszka Kaczorowska-Kozieł

Działaność

Oddział Chirurgii Ogólnej Okręgowego Szpitala Kolejowego jest w województwie Śląskim jednym z bardziej popularnych ośrodków chirurgicznych. Świadczą o tym statystki - w 2018 r. przeprowadzonych zostało blisko 900 operacji. Oddział zapewnia wysoki poziom świadczonych usług wykorzystując w leczeniu najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie technik operacyjnych. Są to nie tylko zaawansowane procedury laparoskopowe, ale także jako jeden z nielicznych ośrodków wykonujemy miejscowe niszczenie przerzutów nowotworowych do wątroby techniką termoablacji mikrofalowej (dwóch lekarzy Oddziału odbyło szkolenie z termoablacji mikrofalowej w Churchil's Hospital w Oxfordzie). Oprócz chirurgii laparoskopowej Oddział zapewnia pełen wachlarz świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej w leczeniu nowotworowych i nienowotworowych chorób układu pokarmowego - od operacji przełyku, żołądka i jelit, wątroby, trzustki i dróg żółciowych, po złożone resekcje wielonarządowe, jak również operacyjne leczenie przepuklin czy chirurgiczne leczenie żylaków kończyn dolnych. Doświadczony a jednocześnie młody zespół lekarski zapewnia pacjentom Oddziału kompletna i fachowa pomoc, w życzliwej atmosferze. Obecnie Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne w chirurgii ogólnej 3 lekarzy rezydentów. Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawuje 17 pielęgniarek. Niewątpliwym atutem jest obecność OIOM, która niewątpliwie podnosi bezpieczeństwo operowanych pacjentów, oraz umożliwia wykonywanie zabiegów u Pacjentów, wymagających ze względu na liczne obciążenia specjalistycznej i zaawansowanej opieki pooperacyjnej. W Oddziale w oparciu o umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym odbywają się zajęcia i prelekcje dla studentów Wydziału Lekarskiego ŚUM, cieszące się dużą aprobatą ze strony studentów, którzy w trakcie późniejszego stażu wybierają nasz Oddział na 1 miejscu spośród jednostek akredytowanych do odbywania stażu z chirurgii ogólnej.

Kontakt

Kierownik:
32 605 36 44
Sekretariat:
32 605 35 60
Dyżurka lekarska:
32 605 35 61
Pielęgniarka Oddziałowa:
32 605 35 63
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 64


prezentacja multimedialna


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio