Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65


W kwietniu 2013 roku Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zawarł z Politechniką Śląską, Wydziałem Organizacji i Zarządzania, Instytutem Inżynierii Produkcji porozumienie o współpracy w zakresie realizacji badań dla potrzeb międzynarodowego projektu pt. Mobilne szkolenie zawodowe dla chirurgów i projektantów narzędzi chirurgicznych w zakresie ergonomii zabiegów laparoskopowych (ang. Online Vocational Training course on laparoscopy's ergonomics for surgeons and laparoscopic instruments' designers). Projekt realizowany jest w ramach programu Lifelong Learning: Leonardo da Vinci Multilaternal Projects for Development of Innovation, a rolę koordynatora pełni Instituto de Biomecánica de Valencia z Hiszpanii.

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie profesjonalnego kursu zawodowego dla chirurgów w zakresie ergonomicznych metod posługiwania się narzędziami laparoskopowymi i kształtowania ergonomicznych warunków pracy w obszarze zabiegów laparoskopowych. Dla potrzeb opracowania treści kursu na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, pod opieką merytoryczną z-cy Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Pana dr n. med. Grzegorza Kowalskiego, przeprowadzone zostały badania wstępne mające na celu rozpoznanie w ramach jednostki opieki zdrowotnej procesów leczenia z zastosowaniem narzędzi laparoskopowych. Badania naukowe oparte zostały na pozyskaniu materiału źródłowego poprzez przeprowadzenie wśród lekarzy chirurgów ankiet i wywiadów jak również rejestrację wideo czynności personelu medycznego w zakresie posługiwania się narzędziami laparoskopowymi. Materiał źródłowy będzie podstawą do przeprowadzenia szczegółowej analizy ergonomicznej oraz zaproponowania rozwiązań doskonalących warunki pracy chirurgów.

Jestem przekonany, że dotychczas przeprowadzone badania na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach będą stanowiły dodatkową wartość dla projektu, jak również przyczynią się do obiektywności wyników badań z zakresu metod i narzędzi stosowanych podczas zabiegów laparoskopowych. Mam nadzieję, że dalsza współpraca w ramach projektu będzie przebiegała na równie wysokim poziomie naukowym.

Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Mgr inż. Włodzimierz Charchuła

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio