Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Ginekologiczy

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Marek Rajca

Położna oddziałowa:

mgr. spec. pol Joanna Matla

Pielęgniarki/Położne Instrumentariuszki
Bloku Operacyjnego Ginekologii:

Położna koordynująca: mgr poł. Krystyna Piernik

Informacja o Oddziale

Oddział kierowany jest przez przez dr n.med. Marka Rajcę Personel zatrudniony w oddziale to doświadczona, kompetentna kadra medyczna, stale poszerzająca swoją wiedzę poprzez ustawiczne szkolenie się.

Oddział ginekologiczny obejmuje opieką kobiety w zakresie diagnostyki i schorzeń narządu rodnego. Nowocześnie wyposażony blok operacyjny umożliwia przeprowadzenie wszelkich operacji z zakresu ginekologii i ginekologii operacyjnej. Wykonujemy operację drogą brzuszną, pochwową i operacje endoskopowe- laparoskopie, histeroskopie. Zakres wykonywanych operacji: amputacja trzonu macicy, całkowite usunięcie macicy z przydatkami, wyłuszczenie mięśniaków, plastyki krocza, konizacje szyjki macicy oraz radykalne operacje onkologiczne. Operacje onkologiczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii onkologicznej. Po zabiegach operacyjnych każda pacjentka objęta jest nadzorem (monitoring kardiologiczny, dozowanie leków za pomocą pompy infuzyjnej). Terapia przeciwbólowa dobierana jest przez lekarzy anestezjologów indywidualnie do potrzeb pacjentki zgodnie z zaleceniami WHO- oceniane jest natężenie bólu i skuteczność stosowanych leków. W ciągłej terapii przeciwbólowej wykorzystywane są cewniki zewnątrzoponowe. Pacjentki po zabiegach ginekologicznych objęte są programem- Szybka Terapia Onkologiczna i biorą udział w konsylium onkologicznym w celu ustalenia dalszego postępowania leczniczego. W ramach działań profilaktycznych wykonywane są następujące badania: cytologia, kolposkopia, USG. W oddziale również wykonuje się badania i zabiegi w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności typu: HSG, histeroskopia, laparoskopia. W ramach pobytów jednodniowych przeprowadza się tzw. "krótkie zabiegi" np.: wyłyżeczkowanie jamy macicy, pobieranie wycinków do badań , nacięcie gruczołu Bartholina.

Kontakt

Kierownik Oddziału:
32 605 35 65
Dyżurka lekarska:
32 605 35 67
Położny Oddziałowy
32 605 35 68
Dyżurka położnych - Położnictwo
32 605 35 69
Dyżurka położnych - Ginekologia
32 605 35 70
Sala porodowa:
32 605 35 71


Prezentacja oddziału


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio