Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Stanisław Dąbrowski

Lekarze:

dr hab n.med. Marek Kudła
lek. med. E. Barczyk - Borkowska
lek. med. B. Błońska - Górska
lek. med. K. Dąbrowski
lek. med. M.Salomon - Perzyńska
lek. med. M. Wętka
lek. med. K. Pimenova
lek. med. G. Staniewicz - Grabowska
lek. med. D. Tucholska
lek. med. H. Wojnowski

Sala Porodowa:

mgr spec. poł. Joanna Matyla
lic. spec. poł. Lucyna Gładysz
lic. poł. Barbara Dudek
lic. poł. Magdalena Kocem
lic. poł. Dorota Wiśniewska
poł. Anna Szlendak

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

mgr poł. Marta Brol
mgr poł. Elżbieta Sobczyk
mgr poł. Aleksandra Szary
lic. poł. Katarzyna Deluga - położna zabiegowa
lic. poł. Agata Sitkowska
lic. poł. Jolanta Flis
lic. poł. Barbara Prus
lic. poł. Anna Sitko
poł. Ewa Jawor
poł. Izabela Miczek
poł. Beata Wieczorek
poł. Beata Lempa

Pielęgniarki/Położne Instrumentariuszki Bloku Operacyjnego Ginekologii:

mgr poł. Krystyna Piernik- Położna koordynująca
mgr Małgorzata Pasterska
mgr Grażyna Peksa
mgr poł. Bożena Szczepańska
lic. spec. piel. Bogumiła Więcek
lic. poł. Justyna Fojcik
lic.Aleksandra Kabała
piel. Krystyna Koma
piel. Beata Zagubień

Informacja o Oddziale

Personel pracujący w Oddziale Ginekologiczno — Położniczym posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe oraz stale podnosi swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach w kraju, jak i za granicą, aby zapewnić pacjentkom jak najlepszą opiekę medyczną. Kameralny Oddział Położniczy z Salą Porodową oraz pracujące w nim położne, zapewniają każdej pacjentce miłą, życzliwą, fachową i przyjazną atmosferę. Sala Porodowa wyposażona w przydatny podczas porodu sprzęt: materace, piłki, worki sako, drabinki, a wszystko po to by zapewnić rodzącej lepszy komfort rodzenia. Pacjentki mogą również korzystć z aromaterapii, muzykoterapii, immersji wodnej jak również z farmakologicznych środków uśmierzających ból porodowy, takich jak gaz rozweselający Entonox, czy znieczulenie zewnątrzoponowe.

W naszym oddziale odbywają się zajęcia Szkoły Rodzenia "Aktywne Macierzyństwo", które są bezpłatne dla pacjentek. Prowadzone są również zajęcia warsztatowe z chustonoszenia dla naszych pacjentek.

Kontakt

Kierownik Oddziału:
32 605 35 65
Dyżurka lekarska:
32 605 35 67
Położny Oddziałowy
32 605 35 68
Dyżurka położnych - Położnictwo
32 605 35 69
Dyżurka położnych - Ginekologia
32 605 35 70
Sala porodowa:
32 605 35 71


prezentacja multimedialna


Powrót na stronę główną


Aktualności

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentkom dysponujemy bezpłatnym transportem sanitarnym do porodu, do naszego Szpitala. W celu fachowego przygotowania przyszłych rodziców do nowej życiowej roli, prowadzimy bezpłatne, fachowe zajęcia edukacyjne „Aktywne Macierzyństwo”, prowadzone przez położne pracujące na Sali Porodowej oraz Oddziale Położniczym. Oddział Ginekologii Onkologicznej zatrudnia czterech specjalistów w dziedzinie ginekologii onkologicznej szkolących się także w ośrodkach zagranicznych w Republice Czeskiej, Niemczech, Francji, Belgii Włoszech i innych krajach Europy. Ordynatorem Oddziału jest Konsultant Wojewódzkim w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej co wiąże się z konsultowaniem i leczeniem trudnych przypadków z całego woj. śląskiego i ościennych. Położne z zaangażowaniem, oddaniem i czułością opiekują się każdą pacjentką przebywającą w oddziale onkologicznym. Liczne pisemne podziękowania od leczonych pacjentek mogą tylko potwierdzić fachowość pracującego personelu.Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio