Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Noworodki

Ordynator:

lek. med. Ewa Szturm-Rejniak - Specjalista Neonatolog, Pediatra

Z-ca Ordynatora:

lek. med. Barbara Gawrońska-Szota - Pediatra

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Małgorzata Kuźmińska

Pielęgniarki/położne:

mgr Aleksandra Mazurkiewicz
lic.Justyna Dors
Janina Foit
Celina Morawiec
Irena Siemińska
lic.Olga Gawlik-kontrakt
lic.Adrianna Nycek- kontrakt
Urszula Majdan-kontrakt


Działalność:

Oddział Neonatologiczny podobnie jak Oddział Położniczy naszego Szpitala jest oddziałem I-go stopnia referencyjnoœci. Personel Oddziału to osoby doświadczone i kompetentne. Kadra lekarzy pielęgniarek i położnych pomimo dużego doświadczenia zawodowego stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Całodobowa obecność na Oddziale lekarza neonatologa lub pediatry stanowi o bezpieczeństwie naszych pacjentów. Ogromną zaletą Oddziału Neonatologicznego jest jego kameralność, dzięki czemu w czasie pobytu, każde dziecko i jego mama są postrzegani bardzo indywidualnie i z wielką życzliwością, jak prawdziwi goście. Udzielamy porad telefonicznych dotyczących karmienia i pielęgnacji noworodka wszystkim mamom. Nie tylko tym, które urodziły dzieci w naszym Szpitalu. Oddział cieszy się dobrą opinią czego dowodem są liczne pisma z podziękowaniami jakie otrzymujemy od rodziców .

Kontakt

Dyżurka lekarska:
32 605 35 72
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 73


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio