Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik:

dr n.med. Anna Duława

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Mielech

Działalność

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje zarówno na stanowiskach znieczuleń oraz w obrębie Oddziału Intensywnej Terapii. Zespół anestezjologiczny świadczy usługi w obrębie Bloków Operacyjnych Chirurgii Ogólnej, Okulistyki, Ginekologii i Bloku Porodowego oraz w Pracowni Endoskopii. Rodzaj wykonywanych znieczuleń podyktowany jest bezpieczeństwem i komfortem chorego oraz techniką, zakresem i rodzajem przeprowadzanego zabiegu operacyjnego. Ponadto lekarze anestezjolodzy konsultują pacjentów w okresie okołooperacyjnym celem optymalizacji stanu zdrowia i kwalifikacji do znieczulenia oraz leczenia ostrego bólu pooperacyjnego. Konsultacje u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów w trybie planowym odbywają się w Poradni Anestezjologicznej.

Oddział Intensywnej Terapii posiada 5 stanowisk intensywnej terapii.
Kwalifikacja chorych do Oddziału Intensywnej Terapii odbywa się zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi sposób kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia pacjentów do Oddziałów Intensywnej Terapii. Dotyczy to chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, który wynika przede wszystkim z zaburzeń w układzie krążenia i/lub oddychania. Przyjmowani są również chorzy wymagający intensywnego monitorowania w systemie wzmożonego nadzoru, u których w każdej chwili może zaistnieć konieczność wdrożenia inwazyjnych technik leczenia - zarezerwowanych wyłącznie dla intensywnej terapii. Kwalifikują się w szczególności chorzy: w bezpośrednim okresie pooperacyjnym jeśli doszło do ostrej dysfunkcji lub niewydolności narządu lub układu, chorzy z ostrą niewydolnością oddychania wymagający leczenia wybranymi technikami wentylacji mechanicznej, chorzy w stanie każdego rodzaju wstrząsu, wymagający inwazyjnego monitorowania układu krążenia oraz stosowania wlewów leków wazoaktywnych.

Leczenie chorych w ramach Oddziału Intensywnej Terapii ma charakter interdyscyplinarny i wielokierunkowy. Prowadzone jest między innymi rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne - metodami kalibrowanymi i niekalibrowanymi, wentylacja mechaniczna, miareczkowane podawanie leków naczynioaktywnych, leczenie nerkozastępcze, plazmaferezy lecznicze.

Kontakt

Dyżurka lekarska:
32 605 36 25 (614)
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 81
e-mail:
oit@kolejowy.katowice.pl, oit_lekarze@kolejowy.katowice.pl

Do pobrania

Formularz kwalifikacji do OIT


prezentacja multimedialna


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio