Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Okulistyka

Ordynator:

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Z-ca ordynatora:

dr n. med. Jarosław Piłat

Lekarze:

dr hab.n.med. Anna Nowińska - starszy asystent, adiunkt
dr n. med. Anita Lyssek-Boroń
dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka
dr n. med. Dariusz Dobrowolski
dr hab. n. med. Dorota Tarnawska
dr n. med. Sławomir Teper
dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek
lek. Dominika Janiszewska
lek. Małgorzata Rebkowska-Juraszek
lek. Michał Milka
lek. Wojciech Mańkowski - rezydent
lek. Beata Węglarz - rezydent
lek. Łukasz Wójcik - rezydent

Personel pielęgniarski:

mgr Beata Fijołek
mgr s.Barbara Jabłonka
mgr Barbara Krosny
lic. Renata Kosiek
lic. s. Urszula Kotorc
lic. Alina Starzyczny
s.Barbara Ludkiewicz
Katarzyna Ochojska
Monika Olszówka-Kabać
Lucyna Rybczyńska
Rosanna Szczerba

Blok Operacyjny Okulistyczny:

Pielęgniarka Koordynująca - Bogumiła Piwowarczyk
mgr Aleksandra Górecka -Nitoń
lic. Alicja Langer -Jureczko
lic.Agnieszka Wójcicka
s. Dorota Krysztofińska
Gabriela Świerczek


Działalność:

Oddział dysponuje dwiema doskonale wyposażonymi salami operacyjnymi działającymi w ramach nowego bloku operacyjnego. Obie sale posiadają nowoczesne mikroskopy... czytaj dalej >>>

Kontakt

Zapisy na konsultacje:
tel: 32 605 35 83
Ordynator:
tel: 32 605 35 92
fax: 32 605 35 93
Dyżurka lekarska:
tel: 32 605 35 95
Dyżurka pielęgniarek:
tel: 32 605 35 91


prezentacja multimedialna


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio