Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Przetargi i konkursy

Aktualne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice


Aktualne postępowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
2018 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 Plan
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/33/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/32/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
17.08.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala - II

TZM/04/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Zał. nr 2 - Mapka terenu
Zał. nr 2.1 - Rzut drugiego piętra
Zał. nr 2.2 - Wykaz pomieszczeń
Zał. nr 3 - Projekt umowy
Zał. nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Informacja o otwarciu ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.07.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej/położniczej dla pacjentów Szpitala.

OPO/23/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/22/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/21/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/20/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/19/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/18/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/17/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
04.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/16/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych położniczych w Gabinecie Położnej POZ.

OPO/15/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/14/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

OPO/13/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
16.05.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych.

TZM/12/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta
Wykaz osób
Projekt umowy
Powiadomienie o zmianach SWKO-1
Powiadomienie o zmianach SWKO-2
Odpowiedzi na zapytania
Formularz ofertowo-cenowy modyfikacja 04.06.2018r.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Projekt umowy modyfikacja 04.06.2018r.
Rozstrzygnięcie
09.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii.

OPO/11/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/10/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/9/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
30.04.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie terenu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na parking.

TZM/O3/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Zał 4
Odpowiedzi na zapytania
Powiadomienie o zmianach
Odpowiedzi na zapytania 2
Powiadomienie o zmianach 2
Odpowiedzi na zapytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/8/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/7/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/6/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii

OPO/5/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

OPO/4/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/3/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
09.02.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/02/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Powiadomienie o zmianach SIWP-1
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWP-1
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.01.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/01/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Odwołanie postępowania
23.01.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

OPO/2/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
2017 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Plan
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/52/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/51/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

OPO/50/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

OPO/49/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/48/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
29.11.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/46/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/45/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

OPO/44/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/43/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
27.09.2017 r. Dotyczy: Dzierżawa gruntu - części działki nr 16/10, o powierzchni 110 m2 z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępną pełnoprofilową.

TZM/01/D/2017
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1 Formularz ofertowy
Zał.2 Mapa terenu - Apteka
Zał.3 Projekt umowy
Unieważnienie
25.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/41/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 36 miesięcy

TZM/40/K/2017
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał.1 Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2 Wykaz pomieszczeń
Zał.3 Oświadczenie Oferenta
Zał.4 Warunki graniczne
Zał.5 Projekt umowy
Zał.6 Protokół zdawczo-odbiorczy
Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na najem, dzierżawę powierzchni - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. na okres 36 miesięcy z przeznaczeniem na działalność niemedyczną, niekonkurencyjną z działalnością szpitala.

TTE/1/ND/2017
Ogłoszenie
Zał.1 Szczegółowe warunki
Zał.2 Regulamin
Zał.3 Formularz ofertowy
Zał.4 Umowa
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/39/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/38/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych.

OPO/37/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/35/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/34/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/33/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej / położniczej w blokach operacyjnych.

OPO/32/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/31/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i neonatologii.

OPO/30/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/29/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/28/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/27/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
30.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/26/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
26.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/24/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/23/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/22/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/21/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Unieważnienie
19.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/20/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/15/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/14/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/13/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/12/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/11/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/8/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii.

OPO/7/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/6/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
28.02.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/5/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki.

OPO/4/K/2017
Materialy informacyjne
Projekt umowy
Ogłoszenie
Zal.1 Formularz oferty
Zal.2 Oswiadczenie oferenta
Unieważnienie
13.01.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

OPO/2/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu
05.01.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

OPO/1/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczšcych w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

TZM/37/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

TZM/36/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

TZM/35/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w komórkach organizacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

TZM/34/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
06.12.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/33/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
28.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/32/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
10.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

TZM/31/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/30/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/29/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Uniewaznienie konkursu
26.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

TZM/28/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
11.10.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony (DRUGI) na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdujšcej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/03/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Odpowiedź
Najkorzystniejsza oferta
26.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

TZM/27/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
16.09.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdujšcej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/02/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Unieważnienie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/26/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Rozstrzygniecie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

TZM/25/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Unieważnienie
25.08.2016 r. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/24/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/20/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/19/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/17/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
14.07.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie TK i MR

TZM/22/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
Projekt umowy
formularz cenowy
odpowiedzi na zapytania
Zawiadomienie o unieważnieniu
20.05.2016 r. Odstąpienie od przetargu nieograniczonego na "dzierżawę gruntu - częœć działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępną pełnoprofilową"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie o unieważnieniu
06.05.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę gruntu - częœć działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępną pełnoprofilową"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Mapa
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii"

TZM/16/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/15/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/14/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog"

TZM/11/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anastezjologii w blokach operacyjnych"

TZM/9/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/8/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa"

TZM/6/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/5/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich / położniczych w Oddziale Neonatologicznym"

TZM/4/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
01.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/3/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.01.2016 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert. Dotyczy konkursu ofert na "udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni EMG"

TZM/1/K/2016.
Ogłoszenie
19.01.2016 r. Konkurs ofert na " udzielanie świadczenień zdrowotnych w pracowni EMG "

TZM/1/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
15.05.2015 r. Konkurs ofert na " świadczenie usług w zakresie fizjoterapii "

TZM/14/K/2015
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 2
21.04.2015 r. Konkurs ofert na " udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji "

TZM/12/K/2015
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.04.2015 r. Konkurs ofert na "świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego"

TZM/11/K/2015
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
03.04.2015 r. Konkurs ofert na "świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych".

Uwaga, zmiana terminu!

TZM/6/K/2015
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 2
Zmiana terminu
Informacja o proteście
Odpowiedzi nr 1
Informacja o rozstrzygnięciu protestu
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/9/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologii Onkologicznej,
Ogólnej i Położnictwa


Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OTC 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio