Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Przetargi i konkursy

Aktualne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice


Aktualne postępowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
26.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnetrznych w ramach dyżurów stacjonarnych"

OPO/30/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnetrznych w ramach dyżurów stacjonarnych"

OPO/26/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w ramach dyżurów stacjonarnych oraz dyżurów pod telefonem"

OPO/28/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Podmiana strony nr 9 w warunkach konkursu.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach dyżurów stacjonarnych oraz pod telefonem"

OPO/27/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach dyżurów stacjonarnych"

OPO/29/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich na Izbie Przyjęć w ramach dyżurów stacjonarnych"

OPO/20/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Unieważnienie
25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich i pełnienie funkcji Kierownika Izby Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowiach - s.p.z.o.z."

OPO/25/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Unieważnienie
18.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Chirurgii Ogólnej , Chorób Wewnętrznych, Anestezji, Izby Przyjęć , Okulistyki w ramach dyżurów stacjonarnych oraz dyżurów pod telefon z zakresu Chirurgii Ogólnej i Okulistyki "

OPO/17/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Unieważnienie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie programu lekowego - leczenie neowaskularnej(wysiękowej) postacji zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem"

OPO/21/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesięcy w zakresie anestezji - znieczulenie pacjentów do badań ,zabiegów i operacji."

OPO/14/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Unieważnienie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesięcy w zakresie radioterapii onkologicznej."

OPO/16/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesięcy w rodziaju usługi szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie wielodyscyplinarnego zespołu onkologicznego."

OPO/18/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
18.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnetrznych w ramach ordynacji dziennej oraz dyżurów."

OPO/24/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
12.05.2021r Dotyczy:"Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesięcy w rodzaju CPV:85111000-0 usługi szpitalne w zakresie anestezjologii intensywnej terapii ze specjalizacją w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej oraz na dyżury ze specjalizacją."

OPO/22/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Unieważnienie
12.05.2021r Dotyczy:"udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na okres 12 miesięcy - CPV:85111000-0 usługi szpitalne w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacją w zakresie anestezjologii lub zakończonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dyżury."

OPO/23/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

PROSTUJE SIĘ OCZYWISTE OMYŁKI PISARSKIE .
Unieważnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chorób wewnętrznych w ramach ordynacji dziennej lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem lub lekarza w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych"

OPO/2/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 2.docz
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach ordynacji dziennej"

OPO/3/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje się oczywiste omyłki pisarskie. Tekst jednolity
Unieważnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacją w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej i na dyżury ze specjalizacją"

OPO/4/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 4.doc
Unieważnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie opisywania badań EEG przez lekarza specjalistę z neurologii bądź lekarza innej specjalizacji z uprawnieniami do opisywania badań EEG"

OPO/5/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 5.doc
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej w ordynacji dziennej i dyżury lekarskie ze specjalizacją w zakresie chirurgii ogólnej"

OPO/6/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 6.doc
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie badań wstępnych okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy"

OPO/7/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje się oczywiste omyłki pisarskie. Strony nr : 2
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie konsylium onkologicznego"

OPO/8/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 8.doc
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzajuCPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitala w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chorób wewnętrznych w ramach ordynacji dziennej ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych na stanowisko kierownika oddziału chorób wewnętrznych"

OPO/9/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 9.doc
Unieważnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitala w zakresie Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Anestezji, Izby Przyjęć, Okulistyki w ramach dyżurów stacjonarnych oraz dyżurów pod telefon z zakresu Chirurgii i Okulistyki"

OPO/10/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 10.doc
Rozstrzygnięcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacją w zakresie anestezjologii lub zakończonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dyżury"

OPO/11/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 11.doc
Unieważnienie
12.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie programu lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przez lekarzy specjalistów."

OPO/12/K/2021
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 12.doc
Rozstrzygnięcie
25.01.2021r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 1 roku w rodzaju CV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie neurochirurgicznych zabiegów operacyjnych "

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert
12.01.2021r Dotyczy: "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 24 miesięcy"

AZP/01/K/2021.
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszczeń - rzut II piętra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Załącznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Załącznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Załącznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Załącznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprzętu medycznego.doc
Załącznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Załącznik nr 9 do SWKO - Protokół zdawczo-odbiorczy.doc
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert
22.12.2020r Dotyczy: "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 24 miesięcy - II"

AZP/02/K/2020
Ogłoszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszczeń - rzut II piętra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Załącznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Załącznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Załącznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Załącznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprzętu medycznego.doc
Załącznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Załącznik nr 9 do SWKO - Protokół zdawczo-odbiorczy.doc
Ogłoszenie o unieważnieniu
14.12.2020r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrzych oraz anestezjologii i intensywnej terapii"

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczególowe do konkursu
Projekt umowy o udzielanie œwiadczeń zdrwotnych
style="margin-top:8px;margin-left:10px;"/> Projekt umowy o udzielanie œwiadczeń zdrwotnych
Ogłoszenie o unieważnieniu
11.12.2020r Dotyczy: "Konkurs ofert na wykonanie podwykonawcy w celu realizacji swiadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielegniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej"

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczególowe do konkursu
Projekt umowy na wykonanie œwiadczeń zdrwotnych
Wzór wykazu persolelu medycznego
Oświadczenie Oferenta
Rozstrzygnięcie
15.10.2020r Dotyczy: "Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 2 lat", nr postępowania AZP/01/K/2020

AZP/01/K/2020
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszczeń - rzut II piętra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego
Załącznik nr 4 do SWKO - Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne
Załącznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu
Załącznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprzętu medycznego
Załącznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy
Załącznik nr 9 do SWKO - Protokół zdawczo-odbiorczy
Ogłoszenie o unieważnieniu
02.10.2020r Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych pielegniarskich w Oddziale Okulistycznym

OPO/13/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach

OPO/12/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/11/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OPO/10/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
20.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej/poloznej dla pacjentow Szpitala

OPO/9/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
13.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

AOS/1/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.07.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85121100-4 w zakresie opieki zdrowotnej, w dni powszednie i świąteczne w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - S.P.Z.O.Z.

OPO/8/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.05.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w ramach całodobowej opieki lekarskiiej i/lub dyżurów medycznych

OPO/7/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach całodobowej opieki lekarskiej i/lub dyżurów medycznych.

OPO/5/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 usługi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w dni powszednie i świąteczne w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/4/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 usługi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w dni powszednie i świąteczne w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/3/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-0 usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w dni powszednie i świąteczne w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/2/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
2020 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 Plan
28.01.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 usługi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w dni powszednie i świąteczne w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/1/K/2020
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio