Okrŕgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Przetargi i konkursy

Aktualne postŕpowania przetargowe znajduj▒ siŕ na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice


Aktualne Post´┐Żpowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
22.10.2021r Dotyczy:"Wydzierawienia nieruchomoÂci zabudowanej znajduj▒cej siŕ na terenie Okrŕgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na dzia│alnoŠ medyczn▒, niekonkuruj▒c▒ z dzia│alnoÂci▒ szpitala"

OSK/100/2021
Wydzierawienia nieruchomoÂci OSK/100/2021.pdf

30.09.2021r Dotyczy:"konkurs na udzielanie pielŕgniarskich Âwiadcze˝ zdrowotnych w zakresie Izby Przyj੠w ordynacji dziennej i na dy┐urach zwane dalej ?SWKO?"

OPO/36/K/2021
Ogloszenie-OPO-36-K-2021.pdf
Szczegolowe-warunki-konkursu-ofert-OPO-36-K-2021.pdf


03.09.2021r Dotyczy:"udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż piel´┐Żgniarskich NA OKRES 16.09.2021R. ? 31.12.2021R. ´┐Żw zakresie Izby Przyj´┐Ż´┐Ż w ordynacji dziennej i na dy´┐Żury"

OPO/35/K/2021
Og´┐Żoszenie konkursu OPO-35-K-2021.pdf
Szczeg´┐Żowe warunki konkursu OPO-35-K-2021.pdf
Roztrzygni´┐Żcie konkursu.pdf

02.09.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie bada´┐Ż histopatologicznych"

OPO/34/K/2021
Og´┐Żoszenie konkursu OPO-34-K-2021.pdf
Szczeg´┐Żowe warunki konkursu OPO-34-K-2021.pdf
Zmiana terminu otwarcia ofert OPO.34.K.2021.pdf
Zmiana terminu otwarcia ofert OPO.34.K.2021.pdf
Wyja´┐Żnienia OPO.34.K.2021.pdf
Formularz-ofertowo-cenowy-OPO.34.K.2021.xls
Formularz-ofertowo-cenowy-OPO.34.K.2021.pdf
projekt-umowy.pdf
Roztrzygniecie-konkursu-OPO-34-K-2021.pdf
27.08.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielenie linii kredytowej lub po´┐Życzkowej w wysoko´┐Żci 2.000.000 z´┐Ż"

konkurs ofert nr 2/2021
Formularz ofertowy nr 2/2021.pdf
Og´┐Żoszenie nr 2/2021.pdf
Specyfikacja konkursu nr 2/2021.pdf

27.08.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielenie kredytu lub po´┐Życzki w wysoko´┐Żci 18.340.000 z´┐Ż"

konkurs ofert nr 1/2021
Formularz ofertowy konkurs ofert nr 1/2021.pdf
Og´┐Żoszenie konkurs ofert nr 1/2021.pdf
Specyfikacja konkurs ofert nr 1/2021.pdf

20.08.2021r Dotyczy:"Udzielanie piel´┐Żgniarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych w ordynacji dziennej i na dy´┐Żury"

Uniewa´┐Żnienie konkursu OPO/31/K/2021
Og´┐Żoszenie konkursu OPO-31-K-2021.pdf
Szczeg´┐Żowe warunki konkursu OPO-31-K-2021.pdf

Uniewaz?nienie konkursu OPO-31-K-2021.pdf

19.08.2021r Dotyczy:"Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych piel´┐Żgniarskich"

Uniewa´┐Żnienie konkursu OPO/33/K/2021
Og´┐Żoszenie konkursu OPO-33-K-2021.pdf
Szczego?´┐Żowe warunki konkursu OPO-33-K-2021.pdf

Uniewaz?nienie konkursu OPO-33-K-2021.pdf

18.08.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie bada´┐Ż histopatologicznych"

Uniewa´┐Żnienie konkursu OPO/32/K/2021
Og´┐Żoszenie konkursu OPO-32-K-2021.pdf
Szczeg´┐Żowe warunki konkursu Ofert OPO-32-K-2021.pdf
Uniewa´┐Żnienie konkursu OPO-32-K-2021.pdf

26.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie chor´┐Żb wewnetrznych w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych"

OPO/30/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie chor´┐Żb wewnetrznych w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych"

OPO/26/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie okulistyki w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych oraz dy´┐Żur´┐Żw pod telefonem"

OPO/28/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Podmiana strony nr 9 w warunkach konkursu.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie chirurgii og´┐Żlnej w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych oraz pod telefonem"

OPO/27/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych"

OPO/29/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na Izbie Przyj´┐Ż´┐Ż w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych"

OPO/20/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa´┐Żnienie
25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich i pe´┐Żnienie funkcji Kierownika Izby Przyj´┐Ż´┐Ż Okr´┐Żgowego Szpitala Kolejowego w Katowiach - s.p.z.o.z."

OPO/25/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa´┐Żnienie
18.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w zakresie Chirurgii Og´┐Żlnej , Chor´┐Żb Wewn´┐Żtrznych, Anestezji, Izby Przyj´┐Ż´┐Ż , Okulistyki w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych oraz dy´┐Żur´┐Żw pod telefon z zakresu Chirurgii Og´┐Żlnej i Okulistyki "

OPO/17/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa´┐Żnienie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w zakresie programu lekowego - leczenie neowaskularnej(wysi´┐Żkowej) postacji zwyrodnienia plamki zwi´┐Żzanego z wiekiem"

OPO/21/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi´┐Żcy w zakresie anestezji - znieczulenie pacjent´┐Żw do bada´┐Ż ,zabieg´┐Żw i operacji."

OPO/14/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa´┐Żnienie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi´┐Żcy w zakresie radioterapii onkologicznej."

OPO/16/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi´┐Żcy w rodziaju us´┐Żugi szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie wielodyscyplinarnego zespo´┐Żu onkologicznego."

OPO/18/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
18.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich przez lekarza specjalist´┐Ż w zakresie chor´┐Żb wewnetrznych w ramach ordynacji dziennej oraz dy´┐Żur´┐Żw."

OPO/24/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
12.05.2021r Dotyczy:"Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi´┐Żcy w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi szpitalne w zakresie anestezjologii intensywnej terapii ze specjalizacj´┐Ż w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej oraz na dy´┐Żury ze specjalizacj´┐Ż."

OPO/22/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa´┐Żnienie
12.05.2021r Dotyczy:"udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych piel´┐Żgniarskich na okres 12 miesi´┐Żcy - CPV:85111000-0 us´┐Żugi szpitalne w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj´┐Ż w zakresie anestezjologii lub zako´┐Żczonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dy´┐Żury."

OPO/23/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

PROSTUJE SI´┐Ż OCZYWISTE OMY´┐ŻKI PISARSKIE .
Uniewa´┐Żnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych w ramach ordynacji dziennej lekarza specjalist´┐Ż chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych lub lekarza z I stopniem specjalizacji z do´┐Żwiadczeniem lub lekarza w trakcie specjalizacji chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych"

OPO/2/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 2.docz
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych piel´┐Żgniarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze specjalizacj´┐Ż w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach ordynacji dziennej"

OPO/3/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje si´┐Ż oczywiste omy´┐Żki pisarskie. Tekst jednolity
Uniewa´┐Żnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj´┐Ż w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej i na dy´┐Żury ze specjalizacj´┐Ż"

OPO/4/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 4.doc
Uniewa´┐Żnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie opisywania bada´┐Ż EEG przez lekarza specjalist´┐Ż z neurologii b´┐Żd´┐Ż lekarza innej specjalizacji z uprawnieniami do opisywania bada´┐Ż EEG"

OPO/5/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 5.doc
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie chirurgii og´┐Żlnej w ordynacji dziennej i dy´┐Żury lekarskie ze specjalizacj´┐Ż w zakresie chirurgii og´┐Żlnej"

OPO/6/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 6.doc
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie bada´┐Ż wst´┐Żpnych okresowych pracownik´┐Żw z zakresu medycyny pracy"

OPO/7/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje si´┐Ż oczywiste omy´┐Żki pisarskie. Strony nr : 2
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie konsylium onkologicznego"

OPO/8/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 8.doc
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzajuCPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitala w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych w ramach ordynacji dziennej ze specjalizacj´┐Ż w dziedzinie chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych na stanowisko kierownika oddzia´┐Żu chor´┐Żb wewn´┐Żtrznych"

OPO/9/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 9.doc
Uniewa´┐Żnienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitala w zakresie Chirurgii Og´┐Żlnej, Chor´┐Żb Wewn´┐Żtrznych, Anestezji, Izby Przyj´┐Ż´┐Ż, Okulistyki w ramach dy´┐Żur´┐Żw stacjonarnych oraz dy´┐Żur´┐Żw pod telefon z zakresu Chirurgii i Okulistyki"

OPO/10/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 10.doc
Rozstrzygni´┐Żcie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych piel´┐Żgniarskich w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj´┐Ż w zakresie anestezjologii lub zako´┐Żczonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dy´┐Żury"

OPO/11/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 11.doc
Uniewa´┐Żnienie
12.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie programu lekowym - leczenie neowaskularnej (wysi´┐Żkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi´┐Żzanego z wiekiem (AMD) przez lekarzy specjalist´┐Żw."

OPO/12/K/2021
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 12.doc
Rozstrzygni´┐Żcie
25.01.2021r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych lekarskich na okres 1 roku w rodzaju CV:85111000-0 us´┐Żugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie neurochirurgicznych zabieg´┐Żw operacyjnych "

Og´┐Żoszenie
Formularz ofertowy
Rozstrzygni´┐Żcie Konkursu Ofert
12.01.2021r Dotyczy: "Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier´┐Żaw´┐Ż pomieszcze´┐Ż na okres 24 miesi´┐Żcy"

AZP/01/K/2021.
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczeg´┐Żowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze´┐Ż - rzut II pi´┐Żtra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz´┐Żtu medycznego.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 9 do SWKO - Protok´┐Ż zdawczo-odbiorczy.doc
Rozstrzygni´┐Żcie Konkursu Ofert
22.12.2020r Dotyczy: "Udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier´┐Żaw´┐Ż pomieszcze´┐Ż na okres 24 miesi´┐Żcy - II"

AZP/02/K/2020
Og´┐Żoszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczeg´┐Żowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze´┐Ż - rzut II pi´┐Żtra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz´┐Żtu medycznego.doc
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 9 do SWKO - Protok´┐Ż zdawczo-odbiorczy.doc
Og´┐Żoszenie o uniewa´┐Żnieniu
14.12.2020r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza w zakresie chor´┐Żb wewn´┐Żtrzych oraz anestezjologii i intensywnej terapii"

Og´┐Żoszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczeg´┐Żlowe do konkursu
Projekt umowy o udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrwotnych
style="margin-top:8px;margin-left:10px;"/> Projekt umowy o udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrwotnych
Og´┐Żoszenie o uniewa´┐Żnieniu
11.12.2020r Dotyczy: "Konkurs ofert na wykonanie podwykonawcy w celu realizacji swiadcze´┐Ż zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i ´┐Żwi´┐Żtecznej opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielegniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i piel´┐Żgniarskiej"

Og´┐Żoszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczeg´┐Żlowe do konkursu
Projekt umowy na wykonanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrwotnych
Wz´┐Żr wykazu persolelu medycznego
O´┐Żwiadczenie Oferenta
Rozstrzygni´┐Żcie
15.10.2020r Dotyczy: "Udzielania ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier´┐Żaw´┐Ż pomieszcze´┐Ż na okres 2 lat", nr post´┐Żpowania AZP/01/K/2020

AZP/01/K/2020
Og´┐Żoszenie
Szczeg´┐Żowe Warunki Konkursu Ofert
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze´┐Ż - rzut II pi´┐Żtra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 4 do SWKO - O´┐Żwiadczenie Oferenta
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz´┐Żtu medycznego
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy
Za´┐Ż´┐Żcznik nr 9 do SWKO - Protok´┐Ż zdawczo-odbiorczy
Og´┐Żoszenie o uniewa´┐Żnieniu
02.10.2020r Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych pielegniarskich w Oddziale Okulistycznym

OPO/13/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
24.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie ca´┐Żodobowej opieki lekarskiej z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia´┐Żach

OPO/12/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/11/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OPO/10/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
20.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej/poloznej dla pacjentow Szpitala

OPO/9/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
13.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze´┐Ż zdrowotnych piel´┐Żgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

AOS/1/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
16.07.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85121100-4 w zakresie opieki zdrowotnej, w dni powszednie i ´┐Żwi´┐Żteczne w Okr´┐Żgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - S.P.Z.O.Z.

OPO/8/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
18.05.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych w zakresie ginekologii i po´┐Żo´┐Żnictwa w ramach ca´┐Żodobowej opieki lekarskiiej i/lub dy´┐Żur´┐Żw medycznych

OPO/7/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
17.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych z zakresu ginekologii i po´┐Żo´┐Żnictwa w ramach ca´┐Żodobowej opieki lekarskiej i/lub dy´┐Żur´┐Żw medycznych.

OPO/5/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
16.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us´┐Żugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia´┐Żach, w dni powszednie i ´┐Żwi´┐Żteczne w Okr´┐Żgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/4/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
14.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us´┐Żugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia´┐Żach, w dni powszednie i ´┐Żwi´┐Żteczne w Okr´┐Żgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/3/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
12.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-0 us´┐Żugi szpitalne z zakresu ca´┐Żodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia´┐Żach, w dni powszednie i ´┐Żwi´┐Żteczne w Okr´┐Żgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/2/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie
2020 r. PLAN ZAM´┐ŻWIE´┐Ż PUBLICZNYCH NA ROK 2020 Plan
28.01.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ´┐Żwiadcze´┐Ż zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us´┐Żugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia´┐Żach, w dni powszednie i ´┐Żwi´┐Żteczne w Okr´┐Żgowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/1/K/2020
Og´┐Żoszenie
Warunki
Rozstrzygni´┐Żcie


Kontakt

Dzia│ Zamˇwie˝ Publicznych

Kierownik Dzia│u
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddzia│y

Oddzia│ Chirurgii Ogˇlnej

Oddzia│ Ginekologiczny

Oddzia│ Chorˇb Wewnŕtrznych

Oddzia│ Kliniczny Okulistyki z Pododdzia│em Okulistyki Dzieciŕcej

Oddzia│ Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-po│o┐nicza
Poradnia chirurgii ogˇlnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielŕgniarki Ârodowiskowej
Gabinet po│o┐nej Ârodowiskowej
Poradnia Nocnej i Žwi▒tecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorze˝ rogˇwki
Pracownia elektrofizjologii narz▒du wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla s│abowidz▒cych: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okrŕgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

S▒d Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okrŕgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio