Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Archiwum postępowań w roku 2012

Archiwalne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

Data Dotyczy Pobierz
13.03.2012 r. Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 25 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.03.2012 r.
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie
SIWZ
Powiadomienie o zmianach
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 po zmianach
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 po zmianach
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 1
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 2
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 3
Ogłoszenie o wyborze oferty

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
02.08.2012 r. Dzierżawy terenu 90 m2 znajdującego się przy budynku Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p. z.o.z z przeznaczeniem na letni ogródek przykawiarniany na okres 3 lat. Ogłoszenie
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Roztrzygnięcie

Aktualne postępowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
19.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
19.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
17.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
12.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
25.09.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
16.08.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
13.08.2012 r. Świadczenia usług w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
29.06.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
25.06.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
06.06.2012 r. Świadczenie usług w zakresie
transportu sanitarnego do porodu.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
05.06.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ginekologii i położnictwa.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
14.05.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
26.04.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
23.04.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
27.03.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
13.03.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – instrumentowanie w Bloku Operacyjnym Okulistycznym Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
28.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
28.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
22.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ginekologii i położnictwa.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
16.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
16.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
26.01.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
11.12.2012 r. Konkurs na usługę informacji i promocji projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013, Priorytetu V: Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Dokument
Regulamin
Unieważnienie
03.12.2012 r. Dostawa monitora do angiografu wraz z linka zabezpieczającą przed kradzieżą. Dokument
Unieważnienie
09.11.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do modernizacji instalacji wod-kan. i CO pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
30.10.2012 r. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
30.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do modernizacji instalacji wod-kan. i CO pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
30.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania modernizacji pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
01.10.2012 r. Dostawa drzwi do montażu w ramach remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
01.10.2012 r. Dostawa materiałów potrzebnych do wykonania remontu instalacji wod–kan i CO w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
01.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
19.09.2012 r. Dostawa materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
19.09.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
06.09.2012 r. Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
05.09.2012 r. Złożenia oferty dotyczacej badania sprawozdania finasowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
10.07.2012 r. Postepowanie dot. świadczenia usług w zakresie przygotowania do druku w cyklu comiesięcznym Biuletynu Informacyjnego OSK w Katowicach Dokument
Unieważnienie
10.07.2012 r. Postępowanie dot. świadczenia usług w zakresie wydruku w cyklu comiesięcznym Biuletynu Informacyjnego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Dokument
Unieważnienie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio