Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Archiwum postępowań w roku 2012

Archiwalne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

Data Dotyczy Pobierz
13.03.2012 r. Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 25 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.03.2012 r.
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie
SIWZ
Powiadomienie o zmianach
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 po zmianach
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 po zmianach
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 1
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 2
Odpowiedzi w sprawie SIWZ 3
Ogłoszenie o wyborze oferty

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
02.08.2012 r. Dzierżawy terenu 90 m2 znajdującego się przy budynku Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p. z.o.z z przeznaczeniem na letni ogródek przykawiarniany na okres 3 lat. Ogłoszenie
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Roztrzygnięcie

Aktualne postępowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
19.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
19.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
17.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
12.12.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
25.09.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
16.08.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
13.08.2012 r. Świadczenia usług w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
29.06.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
25.06.2012 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
06.06.2012 r. Świadczenie usług w zakresie
transportu sanitarnego do porodu.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
05.06.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ginekologii i położnictwa.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
14.05.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
26.04.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
23.04.2012 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
27.03.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
13.03.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – instrumentowanie w Bloku Operacyjnym Okulistycznym Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
28.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Roztrzygnięcie
28.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu Unieważnienie
22.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ginekologii i położnictwa.
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie
16.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
16.02.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
26.01.2012 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć. Ogłoszenie
Warunki konkursu
Roztrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
11.12.2012 r. Konkurs na usługę informacji i promocji projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013, Priorytetu V: Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Dokument
Regulamin
Unieważnienie
03.12.2012 r. Dostawa monitora do angiografu wraz z linka zabezpieczającą przed kradzieżą. Dokument
Unieważnienie
09.11.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do modernizacji instalacji wod-kan. i CO pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
30.10.2012 r. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
30.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do modernizacji instalacji wod-kan. i CO pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
30.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania modernizacji pomieszczeń byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
01.10.2012 r. Dostawa drzwi do montażu w ramach remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
01.10.2012 r. Dostawa materiałów potrzebnych do wykonania remontu instalacji wod–kan i CO w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
01.10.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
19.09.2012 r. Dostawa materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
19.09.2012 r. Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Unieważnienie
06.09.2012 r. Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
05.09.2012 r. Złożenia oferty dotyczacej badania sprawozdania finasowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dokument
Roztrzygnięcie
10.07.2012 r. Postepowanie dot. świadczenia usług w zakresie przygotowania do druku w cyklu comiesięcznym Biuletynu Informacyjnego OSK w Katowicach Dokument
Unieważnienie
10.07.2012 r. Postępowanie dot. świadczenia usług w zakresie wydruku w cyklu comiesięcznym Biuletynu Informacyjnego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Dokument
Unieważnienie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio