Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2013

Data Dotyczy Pobierz
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Szp.3-28/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej - zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

Szp.3-27/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

Szp.3-26/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-25/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

Szp.3-24/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

Szp.3-23/K/13

UWAGA, MODYFIKACJA WARUNKÓW
(17.12.2013 r.)
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Warunki konkursu       modyfikacja
Rozstrzygnięcie
23.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu specjalistycznego ambulansem sanitarnym wraz z zespołem medycznym.

Szp.3-22/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Rozstrzygnięcie
17.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-21/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
17.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-20/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
04.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Szp.3-19/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
24.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

Szp.3-18/K/13
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
23.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Szp.3-17/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
23.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

Szp.3-16/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
16.07.2013 r. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału bez oceny lekarskiej.

Uwaga, przesunięcie terminu

Szp.3-15/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Zmiana Terminu
Rozstrzygnięcie
09.07.2013 r. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału bez oceny lekarskiej.

Szp.3-14/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
28.06.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-13/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
28.05.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-12/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
17.05.2013 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii.

Szp.3-11/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
24.04.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-10/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
19.04.2013 r. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-9/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-8/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.04.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Szp.3-7/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
18.03.2013 r. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-6/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
11.03.2013 r. Konkurs na udzuelanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii.

Szp.3-5/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
04.03.2013 r. Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-4/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
22.02.2013 r. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-3/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
06.02.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-2/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
25.01.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć

Szp.3-1/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
20.12.2013 r. „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej w ramach projektu 1298 istniejącej instalacji c.o. w budynkach szpitalnych oraz zewnętrznej aluminiowej stolarki okiennej w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013

Szp.3-21/Z/13
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
21.11.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup filtrów HEPA dla bloków operacyjnych.

Szp.3-19/Z/13
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Rozstrzygnięcie
15.11.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę dźwigu osobowego.

Szp.3-20/Z/13
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Rozstrzygnięcie
19.09.2013 r. Sukcesywna dostawa druków medycznych.

Szp.3-18/Z/13
Ogłoszenie
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2/1
Załacznik nr 2/2
Odpowiedz
Rozstrzygnięcie
04.09.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uzupełnienia izolacji cieplnej poziomej w Izbie Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

Uwaga zmiana załacznika nr 2

Szp.3-17/Z/13
Zaproszenie
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
13.08.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2013.

Szp.3-16/Z/13
Dokumenty
08.07.2013 r. Postępowanie na zakup, wykonanie zasadzeń zastępczych drzew liściastych ozdobnych gatunków typu klon, lipa lub jarząb.

Szp.3-15/Z/13
Zaproszenie
Rozstrzygnięcie
08.07.2013 r. System monitoringu oparty na profesionalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych.

Szp.3-14/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
28.05.2013 r. Postepowanie na zakup monitora do angiografu TOPCON TRC-NW7SF z wyposażeniem.

Szp.3-13/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Unieważnienie
28.05.2013 r. Tytuł: Postępowanie na wymianę filtrów oraz przegląd techniczny komory laminarnej KL-21.

Szp.3-12/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
21.05.2013 r. Postepowanie na zamontowanie i podłączenie urządzeń sanitarnych na oddziale chirurgii po stronie lewej pomarańczowej.

Szp.3-11/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
29.04.2013 r. Postępowanie na wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szp.3-10/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
22.04.2013 r. Postepowanie na wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wodociągowego na Oddziale Chirurgii oraz uszczelnienie kielichów rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych Apteki.

Szp.3-9/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Wynajem powierzchni informacyjnej.

Szp.3-8/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Zakup samochodu osobowego.

Szp.3-7/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Odpowiedź
Rozstrzygnięcie
22.03.2013 r. Postępowanie na wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego.

Szp.3-6/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
18.03.2013 r. Dostawa druków medycznych

Szp.3-5/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
      (ZIP ~15MB)

Rozstrzygnięcie
07.03.2013 r. Świadczenie usług monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Szp.3-4/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
15.02.2013 r. Konkurs na usługę informacji i promocji projektu pn.:

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013, Priorytetu V: Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Szp.3-3/Z/13
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 Rozstrzygnięcie
15.02.2013 r. Postępowanie na serwis i konserwację systemu oddymiania.

Szp.3-2/Z/13
Zaproszenie
Zmiana terminu
Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
08.01.2013 r. Postępowanie na wymianę instalacji sieci wewnętrznej.

Szp.3-1/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
24.09.2013 r. Przetarg nieograniczony na najem powierzchni płotu (90 przęseł) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. znajdującej się przy ul. Medyków, na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele informacyjne.

Szp.3-6/ND/13
Dokumenty (ZIP)
Rozstrzygnięcie
13.08.2013 r. Przetarg nieograniczonym na dzierżawę powierzchni terenu 10m2 (dz. ewid. nr 13 obręb Ligota) - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na okres 3 lat z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy reklamowej typu SD.

Szp.3-5/ND/13
Dokumenty (ZIP)
Rozstrzygnięcie
Protokół
26.07.2013 r. Najem powierzchni 39,00 m2 - wiaty magazynowej.

Szp.3-4/ND/13
Ogłoszenie
Protokół
Rozstrzygnięcie
09.07.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni 81,00 m2 znajdującej się na parterze budynku bloku diagnostyczno-zabiegowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Szp.3-3/ND/13
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
15.05.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni 46,10 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na okres 3 lat z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny

Szp.3-2/ND/13
Ogłoszenie
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Rozstrzygnięcie
23.01.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z. o łącznej powierzchni 323,8 m2, z przeznaczeniem na cele biurowe na okres 3 lat

Szp.3-1/ND/13
Ogłoszenie
Wyjaśnienia
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wzór umowy po       modyfikacji
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio