Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2013

Data Dotyczy Pobierz
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Szp.3-28/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej - zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

Szp.3-27/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
19.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

Szp.3-26/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-25/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

Szp.3-24/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.12.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

Szp.3-23/K/13

UWAGA, MODYFIKACJA WARUNKÓW
(17.12.2013 r.)
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Warunki konkursu       modyfikacja
Rozstrzygnięcie
23.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu specjalistycznego ambulansem sanitarnym wraz z zespołem medycznym.

Szp.3-22/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Rozstrzygnięcie
17.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-21/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
17.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-20/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
04.10.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Szp.3-19/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
24.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

Szp.3-18/K/13
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
23.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Szp.3-17/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
23.08.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

Szp.3-16/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
16.07.2013 r. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału bez oceny lekarskiej.

Uwaga, przesunięcie terminu

Szp.3-15/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Zmiana Terminu
Rozstrzygnięcie
09.07.2013 r. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych z dostarczonego materiału bez oceny lekarskiej.

Szp.3-14/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
28.06.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-13/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
28.05.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-12/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
17.05.2013 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii.

Szp.3-11/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
24.04.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-10/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
19.04.2013 r. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-9/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.

Szp.3-8/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
05.04.2013 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Szp.3-7/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
18.03.2013 r. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-6/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
11.03.2013 r. Konkurs na udzuelanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii.

Szp.3-5/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
04.03.2013 r. Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-4/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
22.02.2013 r. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Szp.3-3/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
06.02.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szp.3-2/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
25.01.2013 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć

Szp.3-1/K/13
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
20.12.2013 r. „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej w ramach projektu 1298 istniejącej instalacji c.o. w budynkach szpitalnych oraz zewnętrznej aluminiowej stolarki okiennej w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013

Szp.3-21/Z/13
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
21.11.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup filtrów HEPA dla bloków operacyjnych.

Szp.3-19/Z/13
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Rozstrzygnięcie
15.11.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę dźwigu osobowego.

Szp.3-20/Z/13
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Rozstrzygnięcie
19.09.2013 r. Sukcesywna dostawa druków medycznych.

Szp.3-18/Z/13
Ogłoszenie
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2/1
Załacznik nr 2/2
Odpowiedz
Rozstrzygnięcie
04.09.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uzupełnienia izolacji cieplnej poziomej w Izbie Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

Uwaga zmiana załacznika nr 2

Szp.3-17/Z/13
Zaproszenie
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
13.08.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2013.

Szp.3-16/Z/13
Dokumenty
08.07.2013 r. Postępowanie na zakup, wykonanie zasadzeń zastępczych drzew liściastych ozdobnych gatunków typu klon, lipa lub jarząb.

Szp.3-15/Z/13
Zaproszenie
Rozstrzygnięcie
08.07.2013 r. System monitoringu oparty na profesionalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych.

Szp.3-14/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
28.05.2013 r. Postepowanie na zakup monitora do angiografu TOPCON TRC-NW7SF z wyposażeniem.

Szp.3-13/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Unieważnienie
28.05.2013 r. Tytuł: Postępowanie na wymianę filtrów oraz przegląd techniczny komory laminarnej KL-21.

Szp.3-12/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
21.05.2013 r. Postepowanie na zamontowanie i podłączenie urządzeń sanitarnych na oddziale chirurgii po stronie lewej pomarańczowej.

Szp.3-11/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
29.04.2013 r. Postępowanie na wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szp.3-10/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
22.04.2013 r. Postepowanie na wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wodociągowego na Oddziale Chirurgii oraz uszczelnienie kielichów rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych Apteki.

Szp.3-9/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Wynajem powierzchni informacyjnej.

Szp.3-8/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Rozstrzygnięcie
16.04.2013 r. Zakup samochodu osobowego.

Szp.3-7/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Odpowiedź
Rozstrzygnięcie
22.03.2013 r. Postępowanie na wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego.

Szp.3-6/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
18.03.2013 r. Dostawa druków medycznych

Szp.3-5/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
      (ZIP ~15MB)

Rozstrzygnięcie
07.03.2013 r. Świadczenie usług monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Szp.3-4/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie
15.02.2013 r. Konkurs na usługę informacji i promocji projektu pn.:

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013, Priorytetu V: Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Szp.3-3/Z/13
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 Rozstrzygnięcie
15.02.2013 r. Postępowanie na serwis i konserwację systemu oddymiania.

Szp.3-2/Z/13
Zaproszenie
Zmiana terminu
Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
08.01.2013 r. Postępowanie na wymianę instalacji sieci wewnętrznej.

Szp.3-1/Z/13
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
24.09.2013 r. Przetarg nieograniczony na najem powierzchni płotu (90 przęseł) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. znajdującej się przy ul. Medyków, na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele informacyjne.

Szp.3-6/ND/13
Dokumenty (ZIP)
Rozstrzygnięcie
13.08.2013 r. Przetarg nieograniczonym na dzierżawę powierzchni terenu 10m2 (dz. ewid. nr 13 obręb Ligota) - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na okres 3 lat z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy reklamowej typu SD.

Szp.3-5/ND/13
Dokumenty (ZIP)
Rozstrzygnięcie
Protokół
26.07.2013 r. Najem powierzchni 39,00 m2 - wiaty magazynowej.

Szp.3-4/ND/13
Ogłoszenie
Protokół
Rozstrzygnięcie
09.07.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni 81,00 m2 znajdującej się na parterze budynku bloku diagnostyczno-zabiegowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Szp.3-3/ND/13
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
15.05.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni 46,10 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na okres 3 lat z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny

Szp.3-2/ND/13
Ogłoszenie
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Rozstrzygnięcie
23.01.2013 r. Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z. o łącznej powierzchni 323,8 m2, z przeznaczeniem na cele biurowe na okres 3 lat

Szp.3-1/ND/13
Ogłoszenie
Wyjaśnienia
Warunki
Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wzór umowy po       modyfikacji
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio