Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2014

Data Dotyczy Pobierz
28.10.2014 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich / położniczych.

TZM/23/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Unieważnienie
07.10.2014 r. Konkurs ofert na "Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 36 miesięcy"

TZM/22/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 1
Protest 10.10.2014
Rozstrzygnięcie protestu z 10.10.2014
Rozstrzygnięcie
16.09.2014 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

TZM/21/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.09.2014 r. Konkurs ofert na "Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń"

Uwaga, zmiana terminu!

TZM/20/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 2
Odpowiedzi
Protest
Zmiana terminu
Odp. na protest
      Unieważnienie

13.08.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

TZM/19/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
13.08.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

TZM/18/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
08.07.2014 r. Konkurs na świadczenie usług w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych.

Uwaga, modyfikacja warunków!

TZM/17/K/2014
Modyfikacja
Ogłoszenie po modyfikacji
Warunki po modyfikacji
Ogłoszenie
Warunki
27.05.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w bloku operacyjnym chirurgicznym.

TZM/16/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.05.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Uwaga, modyfikacja warunków!

TZM/15/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Modyfikacja
16.05.2014 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii.

TZM/14/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.04.2014 r. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

TZM/13/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załacznik nr 1
Rozstrzygnięcie
07.04.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

TZM/12/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

TZM/10/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

TZM/9/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej - zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

TZM/8/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
03.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

TZM/7/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
03.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

TZM/6/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.02.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

TZM/5/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

TZM/4/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii w blokach operacyjnych.

TZM/3/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
15.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

TZM/2/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
15.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich/położniczych.

TZM/1/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
14.11.2014 r. Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi

TZM/06/Z/14
Ogłoszenie
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Odpowiedzi 1 Rozstrzygnięcie
08.08.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

TZM/05/Z/14
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
09.07.2014 r. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku byłego hotelu pielęgniarek wraz z terenem przyległym do budynku w Katowicach przy ul. Medyków 17

TZM/04/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
08.04.2014 r. „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej w ramach projektu 1298 istniejącej instalacji c.o. w budynkach szpitalnych oraz zewnętrznej aluminiowej stolarki okiennej w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013

TZM/03/Z/14
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi 1
10.03.2014 r. Świadczenie usług monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

TZM/02/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi 1
Rozstrzygnięcie
09.01.2014 r. Sukcesywna dostawa druków medycznych.

TZM/01/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 cz.1
Załącznik nr 2 cz.2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
12.09.2014 r. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę hotelu pielęgniarek.

TZM/02/ND/14
Ogłoszenie
Regulamin
Warunki cz. 1
Warunki cz. 2
Umowa
Rozstrzygnięcie
07.01.2014 r. Najem powierzchni 39m2 wiaty magazynowej.

TZM/01/ND/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Protokół
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio