Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2014

Data Dotyczy Pobierz
28.10.2014 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich / położniczych.

TZM/23/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Unieważnienie
07.10.2014 r. Konkurs ofert na "Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 36 miesięcy"

TZM/22/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 1
Protest 10.10.2014
Rozstrzygnięcie protestu z 10.10.2014
Rozstrzygnięcie
16.09.2014 r. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

TZM/21/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.09.2014 r. Konkurs ofert na "Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń"

Uwaga, zmiana terminu!

TZM/20/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załącznik nr 2
Odpowiedzi
Protest
Zmiana terminu
Odp. na protest
      Unieważnienie

13.08.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

TZM/19/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
13.08.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

TZM/18/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
08.07.2014 r. Konkurs na świadczenie usług w zakresie wykonywania preparatów histopatologicznych.

Uwaga, modyfikacja warunków!

TZM/17/K/2014
Modyfikacja
Ogłoszenie po modyfikacji
Warunki po modyfikacji
Ogłoszenie
Warunki
27.05.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w bloku operacyjnym chirurgicznym.

TZM/16/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.05.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Uwaga, modyfikacja warunków!

TZM/15/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Modyfikacja
16.05.2014 r. Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii.

TZM/14/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.04.2014 r. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

TZM/13/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Załacznik nr 1
Rozstrzygnięcie
07.04.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

TZM/12/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

TZM/10/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

TZM/9/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
17.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej - zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

TZM/8/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
03.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

TZM/7/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
03.03.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

TZM/6/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.02.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

TZM/5/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

TZM/4/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii w blokach operacyjnych.

TZM/3/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
15.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

TZM/2/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
15.01.2014 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich/położniczych.

TZM/1/K/2014
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie

Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 euro

Data Dotyczy Pobierz
14.11.2014 r. Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi

TZM/06/Z/14
Ogłoszenie
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Odpowiedzi 1 Rozstrzygnięcie
08.08.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

TZM/05/Z/14
Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
09.07.2014 r. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku byłego hotelu pielęgniarek wraz z terenem przyległym do budynku w Katowicach przy ul. Medyków 17

TZM/04/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie
08.04.2014 r. „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej w ramach projektu 1298 istniejącej instalacji c.o. w budynkach szpitalnych oraz zewnętrznej aluminiowej stolarki okiennej w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 -2013

TZM/03/Z/14
Ogłoszenie
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi 1
10.03.2014 r. Świadczenie usług monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

TZM/02/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi 1
Rozstrzygnięcie
09.01.2014 r. Sukcesywna dostawa druków medycznych.

TZM/01/Z/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 cz.1
Załącznik nr 2 cz.2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie

Przetargi na najem i dzierżawę

Data Dotyczy Pobierz
12.09.2014 r. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę hotelu pielęgniarek.

TZM/02/ND/14
Ogłoszenie
Regulamin
Warunki cz. 1
Warunki cz. 2
Umowa
Rozstrzygnięcie
07.01.2014 r. Najem powierzchni 39m2 wiaty magazynowej.

TZM/01/ND/14
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Protokół
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio