Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2016

Data Dotyczy Pobierz
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi±zanego z wiekiem (AMD).

TZM/37/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

TZM/36/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

TZM/35/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w komórkach organizacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

TZM/34/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
06.12.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/33/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
28.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/32/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
10.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

TZM/31/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/30/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/29/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Uniewaznienie konkursu
26.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

TZM/28/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
11.10.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony (DRUGI) na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/03/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
OdpowiedĽ
Najkorzystniejsza oferta
26.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

TZM/27/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
16.09.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/02/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Unieważnienie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/26/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Rozstrzygniecie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

TZM/25/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Unieważnienie
25.08.2016 r. Konkurs na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/24/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/20/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/19/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/17/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
14.07.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie TK i MR

TZM/22/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
Projekt umowy
formularz cenowy
odpowiedzi na zapytania
Zawiadomienie o unieważnieniu
20.05.2016 r. Odst±pienie od przetargu nieograniczonego na "dzierżawę gruntu - część działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępn± pełnoprofilow±"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie o unieważnieniu
06.05.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę gruntu - część działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępn± pełnoprofilow±"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Mapa
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii"

TZM/16/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/15/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/14/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog"

TZM/11/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anastezjologii w blokach operacyjnych"

TZM/9/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/8/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa"

TZM/6/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/5/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich / położniczych w Oddziale Neonatologicznym"

TZM/4/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
01.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/3/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.01.2016 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert. Dotyczy konkursu ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w Pracowni EMG"

TZM/1/K/2016.
Ogłoszenie
19.01.2016 r. Konkurs ofert na " udzielanie ¶wiadczenień zdrowotnych w pracowni EMG "

TZM/1/K/2016
Ogłoszenie
Warunki


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki ¶rodowiskowej
Gabinet położnej ¶rodowiskowej
Poradnia Nocnej i ¦wi±tecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narz±du wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidz±cych: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

S±d Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio