Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2016

Data Dotyczy Pobierz
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi±zanego z wiekiem (AMD).

TZM/37/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

TZM/36/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

TZM/35/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
21.12.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w komórkach organizacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

TZM/34/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
06.12.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/33/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
28.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ.

TZM/32/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Unieważnienie
10.11.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

TZM/31/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/30/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
28.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/29/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Uniewaznienie konkursu
26.10.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

TZM/28/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
11.10.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony (DRUGI) na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/03/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
OdpowiedĽ
Najkorzystniejsza oferta
26.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i neonatologii.

TZM/27/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
16.09.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę powierzchni 44,03 m2 znajdującej się na parterze budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny"

TZM/02/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Unieważnienie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/26/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Rozstrzygniecie
07.09.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

TZM/25/K/2016
Warunki konkursu
Ogłoszenie
Unieważnienie
25.08.2016 r. Konkurs na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym

TZM/24/K/2016
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygniecie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/20/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich

TZM/19/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
23.05.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych

TZM/17/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
rozstrzygnięcie
14.07.2016 r. Konkurs ofert na udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie TK i MR

TZM/22/K/2016
Ogłoszenie
warunki konkursu
Projekt umowy
formularz cenowy
odpowiedzi na zapytania
Zawiadomienie o unieważnieniu
20.05.2016 r. Odst±pienie od przetargu nieograniczonego na "dzierżawę gruntu - część działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępn± pełnoprofilow±"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie o unieważnieniu
06.05.2016 r. Przetarg pisemny nieograniczony na "dzierżawę gruntu - część działki nr 16/10, o pow. 110 m kw., z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępn± pełnoprofilow±"

TZM/01/D/2016
Ogłoszenie
SIWP
Projekt umowy
Mapa
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii"

TZM/16/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/15/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.04.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/14/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog"

TZM/11/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anastezjologii w blokach operacyjnych"

TZM/9/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.03.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/8/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
19.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa"

TZM/6/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich"

TZM/5/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych pielęgniarskich / położniczych w Oddziale Neonatologicznym"

TZM/4/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
01.02.2016 r. Konkurs ofert na "udzielanie ś¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa"

TZM/3/K/2016
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.01.2016 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert. Dotyczy konkursu ofert na "udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w Pracowni EMG"

TZM/1/K/2016.
Ogłoszenie
19.01.2016 r. Konkurs ofert na " udzielanie ¶wiadczenień zdrowotnych w pracowni EMG "

TZM/1/K/2016
Ogłoszenie
Warunki


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki ¶rodowiskowej
Gabinet położnej ¶rodowiskowej
Poradnia Nocnej i ¦wi±tecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narz±du wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidz±cych: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

S±d Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio