Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2017

Data Dotyczy Pobierz
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/52/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/51/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

OPO/50/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

OPO/49/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/48/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
29.11.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/46/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/45/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

OPO/44/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/43/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
27.09.2017 r. Dotyczy: Dzierżawa gruntu - części działki nr 16/10, o powierzchni 110 m2 z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępną pełnoprofilową.

TZM/01/D/2017
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1 Formularz ofertowy
Zał.2 Mapa terenu - Apteka
Zał.3 Projekt umowy
Unieważnienie
25.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/41/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 36 miesięcy

TZM/40/K/2017
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał.1 Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2 Wykaz pomieszczeń
Zał.3 Oświadczenie Oferenta
Zał.4 Warunki graniczne
Zał.5 Projekt umowy
Zał.6 Protokół zdawczo-odbiorczy
Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na najem, dzierżawę powierzchni - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. na okres 36 miesięcy z przeznaczeniem na działalność niemedyczną, niekonkurencyjną z działalnością szpitala.

TTE/1/ND/2017
Ogłoszenie
Zał.1 Szczegółowe warunki
Zał.2 Regulamin
Zał.3 Formularz ofertowy
Zał.4 Umowa
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/39/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/38/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych.

OPO/37/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/35/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/34/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/33/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej / położniczej w blokach operacyjnych.

OPO/32/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/31/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i neonatologii.

OPO/30/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/29/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/28/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/27/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
30.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/26/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
26.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/24/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/23/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/22/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/21/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Unieważnienie
19.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/20/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/15/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/14/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/13/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/12/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/11/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/8/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii.

OPO/7/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/6/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
28.02.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/5/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki.

OPO/4/K/2017
Materialy informacyjne
Projekt umowy
Ogłoszenie
Zal.1 Formularz oferty
Zal.2 Oswiadczenie oferenta
Unieważnienie
13.01.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

OPO/2/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio