Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2017

Data Dotyczy Pobierz
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/52/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/51/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.

OPO/50/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej.

OPO/49/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
22.12.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/48/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
29.11.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/46/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/45/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

OPO/44/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
16.10.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OPO/43/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
27.09.2017 r. Dotyczy: Dzierżawa gruntu - części działki nr 16/10, o powierzchni 110 m2 z przeznaczeniem na kontener pod aptekę ogólnodostępną pełnoprofilową.

TZM/01/D/2017
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1 Formularz ofertowy
Zał.2 Mapa terenu - Apteka
Zał.3 Projekt umowy
Unieważnienie
25.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/41/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
12.09.2017 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 36 miesięcy

TZM/40/K/2017
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał.1 Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2 Wykaz pomieszczeń
Zał.3 Oświadczenie Oferenta
Zał.4 Warunki graniczne
Zał.5 Projekt umowy
Zał.6 Protokół zdawczo-odbiorczy
Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na najem, dzierżawę powierzchni - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. na okres 36 miesięcy z przeznaczeniem na działalność niemedyczną, niekonkurencyjną z działalnością szpitala.

TTE/1/ND/2017
Ogłoszenie
Zał.1 Szczegółowe warunki
Zał.2 Regulamin
Zał.3 Formularz ofertowy
Zał.4 Umowa
Rozstrzygnięcie
01.09.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/39/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
31.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/38/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych.

OPO/37/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/35/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

OPO/34/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
01.08.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/33/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej / położniczej w blokach operacyjnych.

OPO/32/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/31/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.07.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i neonatologii.

OPO/30/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/29/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/28/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
23.06.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/27/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
30.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/26/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
26.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/24/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/23/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/22/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
24.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pacjentów Szpitala.

OPO/21/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Unieważnienie
19.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/20/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa.

OPO/15/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/14/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.05.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/13/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/12/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
05.04.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/11/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki - technik elektroradiolog.

OPO/8/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
24.03.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii.

OPO/7/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/6/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
28.02.2017 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/5/K/2017
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
10.02.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki.

OPO/4/K/2017
Materialy informacyjne
Projekt umowy
Ogłoszenie
Zal.1 Formularz oferty
Zal.2 Oswiadczenie oferenta
Unieważnienie
13.01.2017 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

OPO/2/K/2017
Ogłoszenie
Warunki konkursu


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio