Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2018

Data Dotyczy Pobierz
13.12.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/40/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
13.12.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/39/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
10.12.2018r Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 3 lat.

TZM/41/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Formularze cenowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie Oferenta
Zał. nr 4 - Wykaz pomieszczeń-rzut parteru bloku diagnostycznego szpitala
Zał. nr 5 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Zał. nr 6 - Projekt umowy na dzierżawę
Zał. nr 7 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Zał. nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. nr 9 - Wzór skierowania na badanie
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWKO 1
Ogłoszenie wyników konkursu ofert
27.11.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 3 lat.

TZM/34/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Formularze cenowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie klienta
Zał. nr 4 - Wykaz pomieszczeń-rzut parteru bloku diagnostycznego szpitala
Zał. nr 5 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Zał. nr 6 - Projekt umowy na dzierżawę
Zał. nr 7 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Zał. nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. nr 9 - Wzór skierowania na badanie
Odwołanie konkursu ofert
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/33/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/32/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
17.08.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala - II

TZM/04/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Zał. nr 2 - Mapka terenu
Zał. nr 2.1 - Rzut drugiego piętra
Zał. nr 2.2 - Wykaz pomieszczeń
Zał. nr 3 - Projekt umowy
Zał. nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Informacja o otwarciu ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.07.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej/położniczej dla pacjentów Szpitala.

OPO/23/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/22/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/21/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/20/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/19/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/18/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/17/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
04.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/16/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych położniczych w Gabinecie Położnej POZ.

OPO/15/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/14/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

OPO/13/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
16.05.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych.

TZM/12/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta
Wykaz osób
Projekt umowy
Powiadomienie o zmianach SWKO-1
Powiadomienie o zmianach SWKO-2
Odpowiedzi na zapytania
Formularz ofertowo-cenowy modyfikacja 04.06.2018r.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Projekt umowy modyfikacja 04.06.2018r.
Rozstrzygnięcie
09.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii.

OPO/11/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/10/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/9/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
30.04.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie terenu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na parking.

TZM/O3/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Zał 4
Odpowiedzi na zapytania
Powiadomienie o zmianach
Odpowiedzi na zapytania 2
Powiadomienie o zmianach 2
Odpowiedzi na zapytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/8/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/7/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/6/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii

OPO/5/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

OPO/4/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/3/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
09.02.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/02/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Powiadomienie o zmianach SIWP-1
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWP-1
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.01.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/01/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Odwołanie postępowania
23.01.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

OPO/2/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22

Paulina Wierzba
tel: 32 605 35 21


Archiwum

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio