Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2018

Data Dotyczy Pobierz
13.12.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/40/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
13.12.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/39/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
10.12.2018r Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 3 lat.

TZM/41/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Formularze cenowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie Oferenta
Zał. nr 4 - Wykaz pomieszczeń-rzut parteru bloku diagnostycznego szpitala
Zał. nr 5 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Zał. nr 6 - Projekt umowy na dzierżawę
Zał. nr 7 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Zał. nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. nr 9 - Wzór skierowania na badanie
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWKO 1
Ogłoszenie wyników konkursu ofert
27.11.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. wraz z dzierżawą pomieszczeń na okres 3 lat.

TZM/34/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Formularze cenowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie klienta
Zał. nr 4 - Wykaz pomieszczeń-rzut parteru bloku diagnostycznego szpitala
Zał. nr 5 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Zał. nr 6 - Projekt umowy na dzierżawę
Zał. nr 7 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Zał. nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. nr 9 - Wzór skierowania na badanie
Odwołanie konkursu ofert
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/33/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
29.10.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/32/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
17.08.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala - II

TZM/04/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Zał. nr 2 - Mapka terenu
Zał. nr 2.1 - Rzut drugiego piętra
Zał. nr 2.2 - Wykaz pomieszczeń
Zał. nr 3 - Projekt umowy
Zał. nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy
Informacja o otwarciu ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.07.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej/położniczej dla pacjentów Szpitala.

OPO/23/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala uczestniczących w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

OPO/22/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
22.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

OPO/21/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
21.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/20/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/19/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/18/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
06.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OPO/17/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania ofert
04.06.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/16/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
25.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych położniczych w Gabinecie Położnej POZ.

OPO/15/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/14/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
18.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w blokach operacyjnych.

OPO/13/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
16.05.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych.

TZM/12/K/2018
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta
Wykaz osób
Projekt umowy
Powiadomienie o zmianach SWKO-1
Powiadomienie o zmianach SWKO-2
Odpowiedzi na zapytania
Formularz ofertowo-cenowy modyfikacja 04.06.2018r.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i medycznych
Projekt umowy modyfikacja 04.06.2018r.
Rozstrzygnięcie
09.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii.

OPO/11/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/10/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
04.05.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Neonatologicznym.

OPO/9/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
30.04.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie terenu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na parking.

TZM/O3/D/2018
Ogłoszenie
SIWP
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Zał 4
Odpowiedzi na zapytania
Powiadomienie o zmianach
Odpowiedzi na zapytania 2
Powiadomienie o zmianach 2
Odpowiedzi na zapytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

OPO/8/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

OPO/7/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
06.04.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii.

OPO/6/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii

OPO/5/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

OPO/4/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
23.03.2018 r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

OPO/3/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
09.02.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/02/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Powiadomienie o zmianach SIWP-1
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWP-1
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.01.2018 r. Dotyczy: Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala.

TZM/01/D/2018
Ogłoszenie
Specyfika Istotnych Warunków Przetargu
Zał.1. Formularz ofertowo-cenowy
Zał.2. Mapka terenu
Zał.2.1. Rzut piwnic
Zał.2.2. Rzut parteru
Zał.2.3. Rzut pierwszego piętra
Zał.2.4. Rzut drugiego piętra
Zał.3. Projekt umowy
Zał.4. Protokół zdawczo-odbiorczy
Odwołanie postępowania
23.01.2018 r. Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

OPO/2/K/2018
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio