Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Postępowania konkursowe w roku 2019

Data Dotyczy Pobierz
2018 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 Plan
27.09.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

AOS/7/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
nowy termin skladania ofert
01.03.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

AOS/6/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
14.02.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

AOS/5/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie
11.01.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

AOS/3/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
11.01.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

AOS/2/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Unieważnienie
02.01.2019r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w bloku operacyjnym ginekologicznym.

AOS/1/K/2019
Ogłoszenie
Warunki
Rozstrzygnięcie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio