Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Deklaracja dostępności

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kolejowy.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022 październik.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023 marzec.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na następujące zdarzenia:
 • Część obrazów może posiadać nieprawidłowo opisany tekst alternatywny
 • Nie wszystkie elementy strony wyróżniają się wyraźnie przy nawigacji klawiaturą
 • Niektóre linki do dokumentów do pobrania w swojej treści nie posiadają informacji o formacie lub rozmiarze dokumentu.
 • Cytaty nie są poprawnie określone w kodzie HTML
 • Może się zdarzyć sytuacja, że cytaty umieszczone w artykułach nie będą określone w kodzie
 • W niektórych artykułach linki mogą się nie wyróżniać formatowaniem na tle tekstu
 • W kodzie HTML strony może się pojawić znacznik <center>
 • Nagłówki są oznaczone niezgodnie z założeniami
 • Tytuły niektórych stron nie są unikalne

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe, Kombinacja klawiszy:

 • Jeżeli nie ma żadnych specjalnych, wyjątkowych skrótów, piszemy, że używane są standardowe skróty klawiaturowe.
 • Menu dostępności wspomagające dostosowanie strony internetowej pod indywidualne potrzeby użytkownika: CTRL + U

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail: it@katowice.kolejowy.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

 1. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 2. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 3. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 4. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach znajduje się na poziomie 0 (zero). Jest to ułatwienie dla wózków inwalidzkich. W budynku nie wyznaczono obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek OSK  posiada szerokie korytarze, przystosowane windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach dostępne są pochylnie, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W przypadku konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową, pracownik szpitala podchodzi do pacjenta.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowy wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Przy budynku OSK znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Wyznaczone jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku OSK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W budynku OSK brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.