Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Informacje o szpitalu
Informacje o Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

Nasz Szpital znajduje się w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki przy ul. Panewnickiej 65. W szpitalu działa największy w Polsce ośrodek transplantacji rogówki w ramach Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, wykonujący kilkaset zabiegów rocznie. Na oddziale okulistycznym przeprowadzono w 2000 roku pierwszy w Polsce zabieg transplantacji komórek rozrodczych nabłonka rogówki od spokrewnionego dawcy.

W 2010 roku zespół okulistów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały jako pierwszy w Europie wszczepił pięciu pacjentom protezy rogówki wykonane z tytanu i pleksiglasu. Ponadto w szpitalu znajdują się dodatkowo oddział chirurgii ogólnej, odział chorób wewnętrznych i sekcja anestezjologii. Początki naszego szpitala sięgają 1967 roku, zaś w roku 2022 placówka obchodziła swoje 55-lecie.

 

Misja Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach

Misją Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych i troska o każdego Pacjenta. Jako jednostka podległa samorządowi województwa śląskiego stawiamy na wysoką jakość, respektowanie praw Pacjenta, dostępność do świadczeń dla mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz ciągłe kształcenie personelu medycznego.

Dążymy do tego, by oprócz wysokospecjalistycznych usług  zapewnić naszym Pacjentom przyjazne i bezpieczne warunki pobytu. Naszemu personelowi oferujemy stabilność zatrudnienia, dobre warunki pracy i płacy oraz szereg perspektyw rozwoju zawodowego.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kolejowy.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022 październik.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023 marzec.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na następujące zdarzenia:
 • Część obrazów może posiadać nieprawidłowo opisany tekst alternatywny
 • Nie wszystkie elementy strony wyróżniają się wyraźnie przy nawigacji klawiaturą
 • Niektóre linki do dokumentów do pobrania w swojej treści nie posiadają informacji o formacie lub rozmiarze dokumentu.
 • Cytaty nie są poprawnie określone w kodzie HTML
 • Może się zdarzyć sytuacja, że cytaty umieszczone w artykułach nie będą określone w kodzie
 • W niektórych artykułach linki mogą się nie wyróżniać formatowaniem na tle tekstu
 • W kodzie HTML strony może się pojawić znacznik <center>
 • Nagłówki są oznaczone niezgodnie z założeniami
 • Tytuły niektórych stron nie są unikalne

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe, Kombinacja klawiszy:

 • Jeżeli nie ma żadnych specjalnych, wyjątkowych skrótów, piszemy, że używane są standardowe skróty klawiaturowe.
 • Menu dostępności wspomagające dostosowanie strony internetowej pod indywidualne potrzeby użytkownika: CTRL + U

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail: it@katowice.kolejowy.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

 1. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 2. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 3. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 4. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach znajduje się na poziomie 0 (zero). Jest to ułatwienie dla wózków inwalidzkich. W budynku nie wyznaczono obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek OSK  posiada szerokie korytarze, przystosowane windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach dostępne są pochylnie, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W przypadku konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową, pracownik szpitala podchodzi do pacjenta.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowy wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Przy budynku OSK znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Wyznaczone jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku OSK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W budynku OSK brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.