Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Rzecznik praw pacjenta

Rzecznikiem praw pacjenta w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach jest Monika Maciak.

W sprawach dotyczących interwencji lub zgłoszeń do rzecznika praw pacjenta prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:
32 605 35 00