Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Wspierają nas :


"Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach informuje, że pod numerem telefonu: 781 033 008, w godzinach 10.00 - 13.00, osoby upoważnione mogą uzyskiwać informacje o zdrowiu pacjentów przebywających w oddziale covidowym".

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. jest zgłoszony jako Szpital węzłowy uprawniony do szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Osoby chętne do zaszczepienia prosimy o kontakt telefoniczny:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 pod numer 32 605 35 35
Po raz trzeci wręczone zostaną ?Patenty Liderów Innowacyjności? dwójce wybitnych uczonych za imponujące osiągnięcia w światowej okulistyce. Otrzymają je prof. Anat Loewenstein, prodziekan Wydziału Medycznego i Sidney Fox Chair of Ophthalmology na Wydziale Medycznym Sackler Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz prof. Edward Wylęgała, prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kliknij aby przeczytać cały artykuł

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z

Jest placówką medyczną, dla której podmiotem tworzącym jest Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach. Skrócona nazwa Szpitala brzmi OSK. Siedzibą OSK jest miasto Katowice jednak obszar naszego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szpital może także świadczyć usługi medyczne na rzecz obywateli obcych państw na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podstawowym celem działania Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego oraz lecznictwa ambulatoryjnego i POZ oraz promocja zdrowia. OSK realizuje także zadania dydaktyczne na potrzeby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wnioski proszę składać w sekretariacie we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 12:00.


Informacja
Zabiegi usunięcia zaćmy

Wszelkie informacje dotyczące zabiegów usunięcia zaćmy w naszym szpitalu, w szczególności ustalenia terminu, jego zmiany lub rezygnacji udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu:
32 605 35 18 oraz w piątki pod numerem: 32 605 35 83.


Rejestracja Poradni Okulistycznej

Uprzejmie informujemy, że telefoniczna rejestracja do poradni okulistycznej odbywa się w godzinach od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu:
32 605 35 83.


Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Informujemy, że tomografią komputerową i rezonans magnetyczny wykonuje firma HELIMED, z siedzibą w budynku Okręgowago Szpitala Kolejowego w Katowicach, ul. Panewnicka 65.

Rejestracja i informacja:
32 355 95 20

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00

Dla celów szpitalnych pracownia czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Certyfikat ISO 9001:2015

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z satysfakcją informuje o uzyskaniu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Certyfikat obejmuje świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych.
Z przyjemnością informujemy, iż Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach -s.p.z.o.z. przeszedł pomyślnie ponowy audyt. Audyt potwierdził zgodność funkcjonowania Szpitala z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat ISO (PDF)

Polityka jakości (PDF)
3

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio