Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Neurologia

Ordynator:

dr Witold Jankowski

Z-ca ordynatora:

dr Ewa Igielska

Lekarze:

dr Ewa Igielska
dr Janusz Orman
dr Ewa Grządziel

Pielęgniarka oddziałowa:

specjalista lic. Małgorzata Skotarska

Personel pielęgniarski:

mgr Alicja Boroń
lic. Barbara Woncek
Monika Dziudzek
Marlena Kacprzak
Jadwiga Kalmaga
Elżbieta Rum
Beata Strzoda
Małgorzata Szeliga
Katarzyna Ryguła
Anida Faber
Danuta Michalik
Anita Królik

Działalność:

Oddział Neurologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach jest pełno profilową jednostką świadczącą usługi w zakresie opieki szpitalnej i poszpitalnej - poradnia neurologiczna. Oddział neurologii dysponuje możliwościami pełnej diagnostyki neurologicznej w zakresie badań radiologicznych - RTG, CT, NMR; neurofizjologicznych - EEG, EMG, przewodnictwo nerwowe, badań laboratoryjnych w tym płynu mózgowo-rdzeniowego. Właściwie przeprowadzona diagnostyka pozwala na wdrożenie właściwego leczenia i dalszego postępowania medycznego.

Kontakt

Ordynator:
32 605 35 75
Dyżurka lekarska:
32 605 35 76
Pielęgniarka Oddziałowa:
32 605 35 78
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 77


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio