Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Działalność Oddziału Okulistycznego

Oddział dysponuje dwiema doskonale wyposażonymi salami operacyjnymi działającymi w ramach nowego bloku operacyjnego. Obie sale posiadają nowoczesne mikroskopy operacyjne (rok produkcji 2011 i 2012), oba z torem wizyjnym, umożliwiającym śledzenie obrazów śródoperacyjnych na monitorze oraz jednoczasową rejestrację wideo w jakości HD i fotograficzną. Mikroskopy wyposażone są w unikalny w skali kraju system komputerowej nawigacji wszczepów soczewek torycznych. Posiadają też systemy optyczne pozwalający na przeprowadzanie zabiegów w tylnym segmencie oka (na siatkówce i ciele szklistym. W tym najowszy mikroskop hybrydowy Zeiss ArtecVo 800 z pierwszym w Polsce systemem wizualizacji 3D i integralnym tomografem optycznym.)

Aparatura do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych (interferometr optyczny, aberrometr) oraz nowoczesne urządzenia do ultradźwiękowego usuwania zaćmy umożliwiają przeprowadzanie chirurgii zaćmy metodami nie ustępującymi najwyższym standardom światowym.

Oddział jest ośrodkiem wieloprofilowym i od wielu lat specjalizuje się w:
  • - transplantacji rogówki,
  • - leczeniu urazów oka,
  • - leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
  • - wszczepianiu zastawek Ahmeda (implantów drenujących w leczeniu jaskry opornej na leczenie).
  • - chirurgia mikroinwazyjna jaskry w tym między innymi Mikroshunt, Xsen i inne

W oddziale leczeni są pacjenci z ciężkimi oparzeniami oczu, kierowani z różnych województw, których operuje się m.in. unikalną metodą plastyki torebki Tenona. W oddziale przeprowadzane są łączone zabiegi transplantacji rogówki z jednoczesną chirurgią soczewki, siatkówki i ciała szklistego – również unikalne w skali kraju. Do Oddziału kierowani są pacjenci z trudnymi, powikłanymi schorzeniami, którzy często wymagają kilkuetapowych operacji. Ponieważ Oddział pełni ciągły ostry dyżur, to nawet pacjenci kierowani w trybie pilnym z odległych rejonów Polski otrzymują pomoc.

Doświadczenie chirurgiczne, przy ciągłym doskonalenie technik operacyjnych (w tym na szkoleniach zagranicznych), oraz nowoczesna aparatura operacyjna pozwalają przeprowadzać skomplikowane zabiegi przy znikomej liczbie powikłań. Jednocześnie wszystkie ewentualne powikłania mogą być leczone w ramach Oddziału. W Oddziale często zaopatrywani są pacjenci z powikłaniami leczenia kierowani z innych ośrodków, w tym z ośrodków klinicznych.

W Oddziale wykonano ponad 2000 przeszczepów rogówki, co przez wiele lat plasowało go na pierwszym miejscu w kraju pod względem ilości przeprowadzonych transplantacji. Przy Oddziale funkcjonuje nowocześnie wyposażony Bank Tkanek Oka, co znacząco usprawnia przeprowadzane procedury transplantacyjne. W dziedzinie transplantologii, w Oddziale wykonano pionierskie (pierwsze w kraju) zabiegi: przeszczepienia rąbkowych komórek macierzystych, wszczepienia sztucznej rogówki (keratoprotezy), a także przeszczepy warstwowe rogówki przedni, a następnie przeszczep warstwowy tylny rogówki. Osiągnięcia w dziedzinie transplantologii przyniosły Oddziałowi niepodważalny prestiż w skali kraju i renomę ośrodka konsultacyjnego dla pacjentów z ciężkimi schorzeniami rogówki, kierowanych z całej Polski (często również z ośrodków klinicznych). Dokonania w zakresie transplantologii zostały uhonorowane Nagrodą Ministra Opieki Zdrowotnej „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka”.Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio