Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Choroby wewnętrzne

Kierownik:

lek. Jerzy Noszczyk

Personel pielęgniarski:

- mgr Joanna Zelner - Oddziałowa

Działalność

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorych w dziedzinie chorób wewnętrznych w zakresie pierwszego stopnia referencji. Oddział pełni stały dyżur i przyjmuje głównie chorych w trybie nagłym.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych oraz szkoleń lekarzy w ramach stażu podyplomowego.

Oddział zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych w zakresie:
chorób układu oddechowych,
chorób serca i układu krążenia,
chorób układu pokarmowego,
chorób układu krwiotwórczego,
chorób układu moczowego,
chorób układu wewnątrzwydzielniczego
oraz otacza opieką pacjentów z cukrzycą oraz chorobami nowotworowymi.

Wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są w pracowniach przez wykwalifikowany personel i przy pomocy sprzętu znajdującego się na terenie Szpitala, tj. m.in.:
badania laboratoryjne,
tomografia komputerowa,
RTG,
echokardiografia,
EKG,
24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego
metodą Holtera,
próby wysiłkowe,
endoskopia przewodu pokarmowego,
ultrasonografia.

Kontakt

Kierownik:
32 353 05 79
Dyżurka lekarska:
32 605 35 80
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 82


Powrót na stronę główną
Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio